Dimensies in reverse logistics

Prestatie-indicatoren Als laatste element van het IRLC hebben we de prestatie-indicatoren Prestatiegenoemd. Evenals bij de voorwaartse logistiek is het ook bij reverse Iogisties indicatoren belangrijk om de prestaties te meten. De prestaties kunnen vergeleken kantoor huren leeuwarden worden met de planning, zodat ze eventueel bijgestuurd kunnen worden. ßovendien kunnen, door de prestaties te kwantifieeren, resultaten ziehtbaar worden gemaakt aan de klanten van de onderneming en kunnen de werknemers worden gemotiveerd. Zij worden zieh bewust van de situatie en zien dat hun inspanningen niet voor niets zijn geweest. De vraag die zieh voordoet is of de prestatie-indieatoren uit de produetie- en kantoor huren groningen distributielogistiek al dan niet in gewijzigde vorm kunnen worden toegepast bij reverse logistics.
Willen de reeyclables met nieuwe produeten en materialen kunnen eoneurreren, dan dienen de prestaties met betrekking tot prijs en kwaliteit vergelijkbaar te zijn. Dit betekent dat dezelfde prestatie-indieatoren moeten worden toegepast, waarbij tevens de normen met betrekking tot het hergebruikte produet niet te veel mogen afwijken van de normen voor nieuwe produeten.
Conclusie: op basis van voorgaande omsehrijving zijn wij van mening dat het Iogistieke eoneept onverkort toepasbaar is op reverse logisties.
TUSSENVRAAG 9.3 Welke problemen kantoor huren eindhoven kunnen ontstaan als de bareode van gebruikte produeten of onderdelen van produeten niet meer leesbaar/verminkt is?
Volgens De Brito (2003) zijn er vijfversehillende vragen die gesteld kunnen worden bij reverse logistics: • Waarom wordt er iets geretourneerd? (klantperspeetief): de mogelijke redenen waarom een klant iets retourneert. • Waarom wordt er iets ontvangen? (bedrijfsperspeetief): de oorzaken waarom bedrijven zieh bezighouden met reverse logisties. • Wat wordt er geretourneerd: welke produetkarakteristieken en produettypen bezitten de retourprodueten?
• Hoe wordt er waarde gecreeerd aan de geretourneerde kantoor huren den haag producten: de processen en mogelijkheden voor reverse logistics? • Wie zijn er bij de verschillende retourstromen betrokken: welke actoren en wat zijn hun functies?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *