De Wet op de Omzetbelasting

Volgens de Wet op de Omzetbelasting is huur in beginsel vrijgesteld van BTW. Dat betekent dat verhuur van een object in beginsel een BTW-vrijgestelde prestatie is en dat dientengevolge de BTW die in rekening wordt gebracht voor het leveren van deze prestatie, niet door de verhuurder kan worden teruggevorderd of in vooraftrek kan worden genomen. Het gaat hier bijvoorbeeld vergaderruimte huren leeuwarden om de BTW op de investeringen en de exploitatielasten. Wil een belegger toch een marktconform rendement halen dan zal hij een opslag op de huur in rekening moeten brengen om de BTW lasten te dekken. Daarnaast voorziet de wet in de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste verhuur. In dat geval is de huur BTW-belast en kan de belegger de BTW op investeringen en exploitatielasten wel terugvorderen. Opteren voor BTW-belaste verhuur is echter niet toegestaan voor instellingen die niet BTW-belaste prestaties leveren zoals overheden, verzekeringsmaatschappijen en banken. In deze casus maken we de verschillen tussen BTW-vrijgestelde en BTW-belaste verhuur inzichtelijk en berekenen we welke opslagen een belegger in vergaderruimte huren groningen verschillende gevallen voor BTW-vrijgestelde verhuur in rekening moeten brengen. Situatie Een nieuwbouw kantoorgebouw heeft de kenmerken zoals hieronder beschreven. U moet bepalen wat het rendement is bij BTW-belaste verhuur en wat vervolgens de opslagen moeten zijn in geval van BTW-vrijgestelde vergaderruimte huren eindhoven verhuur. Uitgangspunten – Investering: € 10.000.000 excl. BTW – Oppervlakte: 5.000 m2 VVO – Markthuur: € 1 50 per m2 VVO – OZB: € 4,00 per m2 VVO – Exploitatiekosten: € 12,00 per m2 VVO excl. BTW – Groei exploitatielasten en OZB: 2,5% per jaar – Contracthuur verhoging: 2,5% per jaar – BTW: 19,0% – Markthuurstijging: 1,5% per jaar – Exploitatieperiode 1: 10 jaar – Exploitatieperiode 2: 20 jaar HOOFDSTUK 7 – VRAAGSTUKKEN 263 – Exit yield eind jaar 10: 8,5% – Exit yield eind jaar 20: 11, 5 % – Factor k.k. bij exit yield waarde: 0,0% – Rendementseis huurder: 5,0% t.b.v. vraag F en G – Groot onderhoud huidig prijspeil: € 2.000.000 t.b.v. vraag H, te indexeren vergaderruimte huren den haag met de index exploitatielasten en OZB – Groot onderhoud uit te voeren in jaar: 20

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *