De verschillende verbetermethoden

Scania op zoek naar bottlenecks
Bij de Scania-vrachtwagenfabriek in Zwolle heeft men het gehele productieproces doorgelicht op bottlenecks. Ten eerste werden de stations in de productielijn getraceerd die een verhoging van het tempo in de weg standen. Per deelbewerking is nagegaan welke kantoor huren leeuwarden belemmeringen er waren en welke maatregelen er nodig waren om dat tempo te verhogen. Externe consultants werden er desgewenst bij gehaald om met geavanceerde technieken de doorstroom te vergroten. In andere gevallen bleek dat de lopende band onderbroken moest worden,
TUSSENVRAAG 10.6
omdat die een te starre situatie opleverde. De mensen in de lijn hadden kans gezien om door extra inzet een hoger tempo uit de lijn te halen dan met machines mogelijk bleek. Door het balanceren bleek het bij Scania mogelijk het productieproces stapsgewijze tot een maximaal tempo uit te bouwen. Met verhoudingsgewijs beperkte investeringen werd er een veel grotere opbrengst uit de productielijn kantoor huren groningen gehaald. In dit voorbeeld werd de in de openingscasus beoogde efficientie op een praktische manier nagestreefd en uitgewerkt.
Wat is het principiele verschil tussen de theory of constraints (TOC) en MRP en JIT? f!!E Keuze van een verbetermethode
Hoe kun je een goede keuze maken uit de verschillende verbetermethoden?
We geven tot besJuit van dit hoofdstuk een overzicht van de verschillen en overeenkomsten van de besproken verbetermethoden. Een keuze is niet eenvoudig te maken. Het hangt van verschillende factoren af. Als de organisatie nog weinig gedaan heeft aan verbetersituaties is het verstandig eerst eens orde op zaken te stellen. Kaizen is een methode die aJ in een vroeg stadium toegepast kan worden. Ook ISO is vaak eenvoudig uit te voeren. Daarmee kan vaak duidelijk worden gemaakt waar onvoJkomenheden in de kantoor huren eindhoven procedures zitten. We hebben de beJangrijkste aspecten van kaizen, Jean, agile, Six Sigma en TOC in figuur 10.11 weergegeven.
Uit figuur 10.11 blijkt dat er vooraJsnog weinig overeenkomsten bestaan tussen de verschillende methoden. De schijn bedriegt echter. Bij een nadere beschouwing zien we dezeJfde methoden op verschillende plaatsen terugkomen. Zo zien we 5S en de zeven verspillingen terug bij kaizen en Jean. Bij een nadere vergelijking tussen Jean en Six Sigma blijkt dat Jean gericht is op het weghalen van de verspillingen van een proces. Dat kan bijvoorbeeld een doorlooptijdverkorting voor levering aan klanten kantoor huren den haag inhouden. Bij Six Sigma ligt het accent meer op het terugdringen van de variatie. Dan komt het neer op het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid. In figuur 10.12 zien we tot welke verbeteringen dat kan leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *