De utopie

Achter het neotayloristische werk gaat een obsessie schuil met het meetbaar maken van inputs, outputs en prestaties. Taylor’s stopwatch en de moderne informatietechnologie vormen de perfecte combinatie voor de beheersing van het hedendaagse dienstverleningsproces.
Achter dit alles gaat een kantoorruimte huren leeuwarden obsessie schuil met het meetbaar maken van inputs, outputs en prestaties. Taylors stopwatch ende moderne informatietechnologie vormen de perfecte combinatie voor de beheersing van het hedendaagse dienstverleningsproces. Eenvoudige dienstverlenende taken worden direct zichtbaar gemaakt door de informatietechnologie. Zo valt in het callcenter exact bij te houden hoeveel gesprekken een operator in een uur heeft gevoerd en hoe lang deze hebben geduurd. Voor het meten van de effectiviteit van samengestelde activiteiten zijn methoden kantoorruimte huren groningen als benchmarking en 360°-beoordeling ontwikkeld. Dat lijkt allemaal sprekend op het industriele model. ‘De geest van Taylor, die inmiddels hecht is verankerd in de diernstverlenende activiteiten, lijkt weinig in overeenstemming te zijn met concepten als de kennissamenleving en het idee van levenslang leren’, concluderen de onderzoekers .
Waarom wijkt de praktijk nog kantoorruimte huren groningen zo veel af van de utopie die de futurologen ons hebben geschilderd? De nieuwe technologie bergt de belofte in zieh van een hoge economische groei.
‘Om deze voordelen te realiseren is het echter essentieel dat ondernemingen hun organisatiestructuur aanpassen, dat vaardigheden worden opgewaardeerd in overeenstemming met de veranderende eisen van de arbeidsmarkt en individuele werknemers worden gemotiveerd om de nieuwe kansen te grijpen’, stelt een onderzoeksrapport van de OES0.4 Techniek op zichzelfbetekent niets. De echte kantoorruimte huren den haag economische effecten ontstaan pas als de organisatie ende wijze waarop mensen werken zijn aangepast aan de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *