De tijdsonafhankelijkheid

De tijdsonathankelijkheid houdt in, dat grote hoeveelheden gegevens automatisch kunnen worden verwerkt: 24 uur per dag en 7 dagen per week is er communicatie mogelijk tussen leveranciers en afnemers. In een winkelorganisatie betekent dit bijvoorbeeld, dat aan het einde van iedere dag automatisch alle verkoopgegevens worden overgenomen uit de kassa’s. Op basis daarvan weet het kantoorruimte huren leeuwarden hoofdkantoor aan het einde van iedere dag precies wat er in het gehele land verkocht is. Voor een aantal productgroepen betekent dit zelfs dat men automatisch tot herbevoorrading kan overgaan. ED! maakt het dus mogelijk om just in time te leveren. De betrouwbaarheid heeft betrekking op een sterke reductie van het aantal fouten in gegevens. In de praktijk is gebleken dat het aantal fouten zeer groot is, als men dezelfde gegevens op verschillende plaatsen (leverancier, transporteur, afnemer) steeds opnieuw invoert. Door ED! behoeven gegevens in de gehele keten nog slechts eenmaal te worden ingevoerd, waardoor de kans op fouten sterk wordt verminderd. De drie besproken voordelen resulteren automatisch in het efficiencyvoordeel. Het slechts op een kantoorruimte huren groningen plaats in de keten invoeren van de gegevens, waardoor het aantal handelingen sterk wordt ingeperkt, leidt tot grote besparingen. 12.4.3 Besturingsintegratie Bij integratie op ‘besturingsniveau’ wordt op systematische wijze gebruikgemaakt van stuurinformatie uit andere schakels binnen de keten. Het doel van besturingsintegratie is om naast het realiseren van kostenvoordelen ook Besturingseen verbetering van het customer-serviceniveau te bereiken. Door koppe- integratie ling van de stuurinformatie tussen de schakels in de keten, kan de totale keten sneller en effectiever inspelen op ontwikkelingen aan de marktzijde.
Er zijn afspraken tussen Grolsch en Albert Heijn. Grolsch krijgt ten behoeve van de aansturing van zijn eigen processen de beschikking over de voorraadhoogte van Grolsch bier bij Albert Heijn. Verder kunnen samenwerkingsverbanden zoals co-makership kantoorruimte huren eindhoven en just in time vormen van ketenintegratie op besturingsniveau zijn.
12.4.4 Grondvormintegratie Bij grondvormintegratie wordt een gedeelte van de aansturende activiteiten bij een andere partij in de schakel gelegd. Dit betreft meer dan het uitbesteden van uitvoerende activiteiten. Het gaat hierbij om het overdragen van logistieke-planningstaken. Grondvormintegratie zien we bij een Duitse meubelketen, die met een leverancier een afspraak heeft gemaakt dat de voorraad in het magazijn van de klant op peil wordt gehouden door de leverancier. De fabrikant is daarmee verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van zijn producten binnen de ‘muren’ van zijn afnemer. Hetzelfde zien we bij het Medisch Centrum in Alkmaar. Hier is de bevoorrading van de operatiekamer uitbesteed aan een toeleverancier, inclusief de verantwoordelijkheid voor de interne distributie en beschikbaarheid daarvan. Op basis van de aanwezige voorraad en het verwachte verbruik beslist de leverancier wanneer en hoeveel hij aanvult.
12.4.5 Voordelen van elk van de vier vormen van ketenintegratie Samenvattend kan gesteld worden, dat zowel bij fysieke integratie als bij informatie-integratie het te realiseren voordeel voornamelijk een efficienter proces is en daarmee een verlaging van de kosten. In beide gevallen blijft het logistieke proces op zichzelf gelijk. De inspanningen concentreren zieh op het onderling afstemmen van de activiteiten op het uitvoerende niveau. Bij integratie op besturingsniveau en integratie op grondvormniveau is verbetering van de customer service het belangrijkst. Daarnaast levert deze vorm van integratie ook een verlaging van kosten op. Bij grondvormintegratie gaat de toeleverancier een duidelijk ander product leveren. De kantoorruimte huren den haag nadruk ligt bij deze vorm veel meer op: • vereenvoudiging van de grondvorm; • afstoting van niet-kernactiviteiten; • uitbesteding van logistieke besturingsfuncties aan bedrijven die hiervoor de juiste middelen hebben.
Het volgende stappenplan is tot stand gekomen vanuit de ervaringen van Centraal Boekhuis, Technische Unie en andere bedrijven die lid zijn van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie).
Grondvormintegratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *