De term ‘inkooplogistiek’

De term ‘inkooplogistiek’ omvat het beheersen van de goederenstromen en de daarmee verbanden gegevensstromen vanaf de ( oer) producenten van grondstoffen en halffabricaten tot aan het begin van het productieproces. Uiteraard heeft een handelsonderneming ook kantoor huren per uur leeuwarden te maken met inkooplogistiek. In dat geval gaat het om de aanvoer van eindproducten of gerede producten. Daarom kan dit traject zowel worden aangeduid met de term inkooplogistiek als met de term aanvoerlogistiek.
Tot nu toe hebben we alleen gesproken over de logistiek ‘van zand tot klant’. Met name de ontwikkelingen op milieugebied dwingen de logistiek om ook aandacht te schenken aan retourstromen van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen. Deze kantoor huren per uur groningen retourstromen staan bekend als reverse logistics. Na recycling kunnen veel producten en verpakkingen opnieuw gebruikt worden in het primaire proces. Op die manier ontstaat een link naar inkooplogistiek. Het voorafgaande is samengevat in figuur 1.9.
Binnen de logistieke deeltrajecten worden delen van de goederenstroom onderling afgestemd. Bij inkooplogistiek richt deze afstemming zieh voornamelijk op het afsluiten van overeenkomsten met derden voor het verkrijgen van goederen, alsmede het daadwerkelijk kantoor huren per uur eindhoven bestellen en verwerven. Bij het material management gaat het om het plannen en ondersteunen van de goederenstroom bij binnenkomst tot aan de aflevering van het gerede product. Daarna neemt de distributielogistiek het over om het uiteindelijk af te leveren op een wijze zoals met de klant is overeengekomen. Bij de reverse logistics richt de aandacht zieh op de retourstromen. De gehele kringloop moet kantoor huren per uur den haag in die beschouwing meegenomen worden. Men spreekt tegenwoordig steeds meer over de beheersing ‘van zand tot zand’.
Naargelang het karakter van de organisatie, zal de nadruk sterker gelegd worden op inkooplogistiek, productielogistiek, distributielogistiek of reverse logistics. Binnen de levensmiddelensector, zoals bij Albert Heijn en Jumbo, zal zowel inkoop als distributielogistiek een sterke positie innemen. Bij een industriele onderneming als DAF of Stark ligt de nadruk meer op inkooplogistiek en productielogistiek. Bij McDonald’s gaat het over distributielogistiek en reverse logistics. We beschouwen de vier deelsystemen inkooplogistiek, productielogistiek, distributielogistiek en reverse logistics als de bouwstenen van waaruit de logistieke organisatie wordt samengesteld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *