De taak van een detaillist

In veel branches tekenen zich tendensen af die wijzen op uitschakeling van grossiers en/ ofd etaillisten. Wanneer een grossier binnen hetzelfde distributiekanaal de taak van een detaillist op zieh neemt, spreekt men van voorwaartse integratie; neemt de grossier kantoor huren per uur leeuwarden de taak van de producent over, dan hebben we te maken met achterwaartse integratie. Het tegengestelde van integratie noemt men differentiatie. In feite worden bij integratie de markten prijsvorming tussen twee schakels in een distributiekanaal geelimineerd. Dit betekent echter niet dat bepaalde functies worden uitgeschakeld. Zo vervult het grootwinkelbedrijf zowel de detailals de groothandelsfunctie.
Naast deze samenwerkingsmogelijkheden binnen eenzelfde distributiekanaal kan er ook tussen bijvoorbeeld grossiers in verschillende kantoor huren per uur groningen distributiekanalen worden samengewerkt: er is dan sprake van parallellisatie of horizontale integratie; hiertegenover staat specialisatie. Een fusie kan worden aangemerkt als de meest verregaande vorm van horizontale samenwerking (ook verticaal zijn fusies uiteraard mogelijk). Het begrip parallellisatie is echter ruimer: ook het opnemen van een nieuwe productgroep in het assortiment is hiervan een voorbeeld.
TUSSENVRAAG 2.9 TNT Post heeft besloten om veel kleine postkantoren te vestigen in supermarkten. Over welke samenwerkingsvorm spreken we hier?
2.4.2 Distributiespreiding De distributiespreiding is een kengetal dat weergeeft hoeveel wederverkopers/tussenhandelaren het product van een leverancier in hun assortiment voeren. Het streefcijfer met betrekking tot dit kengetal moet worden ontleend aan de marketingdoelstellingen van de leverancier.
Een mogelijke marketingdoelstelling van een fabrikant zou kunnen luiden: het behalen van een marktaandeel van 20% op de Nederlandse markt. Een concretisering van deze marketingdoelstelling zou kunnen zijn: het realiseren van een distributiespreiding van 60%. Dit kantoor huren per uur eindhoven betekent dat ernaar wordt gestreefd dat het door de fabrikant aangeboden product opgenomen wordt in het assortiment van 60% van de winkels in een bepaalde branche. Een distributiespreiding van 60% zegt op zichzelf nog niets over de omzet die in de desbetreffende markt of het marktsegment valt te behalen. Het kan zijn dat een concurrent met een distributiespreiding van 30% in hetzelfde marktsegment een hagere omzet behaalt. Afgezien van de bijdrage die de overige instrumenten uit de marketingmix hieraan leveren, wordt dit veroorzaakt door de verschillen in de gemiddelde omzet per vestigingspunt. De concurrent is erin geslaagd zijn producten opgenomen te krijgen in het assortiment van de detailhandelsvestigingen met een gemiddeld hagere omzet per vestiging dan die waar wij vertegenwoordigd zijn. Uit dit voorbeeld blijkt dat de distributiespreiding moet worden gewogen (vermenigvuldigd) met de gemiddelde omzet per vestiging, om te kamen tot de kantoor huren per uur den haag zogenoemde gewogen distributiespreiding, ook wel marktbereik genoemd. Dit is een kengetal waarmee onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld Nielsen) de kwaliteitsverschillen van de distributie per fabrikant c.q. distributiekanaal karakteriseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *