De SEC (Securities and Exchange Commission)

Maar het Amerikaanse stelsel23 is – precies! – primair gericht op het belang van de belegger bij een maximaal rendement. Stille reserves zijn een doodzonde in dit systeem. En dat heeft gevolgen voor de rest van de wereld. Want van iedere buitenlandse onderneming waarvan de aandelen worden verhandeld op Wall Street eist de toezichthouder op de beurshandel, de SEC (Securities and Exchange Commission), dat het Amerikaanse boekhoudsysteem tot op de letter wordt nageleefd. Zo is een reeks Europese ondernemingen inmiddels gedwongen de beleggersbelangen zwaarder te laten kantoorruimte huren leeuwarden wegen dan die van de overige betrokkenen. Dat is ook het effect van de globalisering: het rauwste systeem overleeft. Als de ene partij het spei speelt volgens de regels van het rugby, kan de andere partij moeilijk vasthouden aan het hockeyreglement. Onder het regime van de aandeelhouderswaarde staat er eenvoudig veel te veel op het spei. En topmanagers zijn geen heiligen. We mogen ook niet aannemen dat de gladiatoren in het Romeinse Colosseum de regels kantoorruimte huren groningen van fa ir play in acht namen.
Een onderneming kan vanuit twee invalshoeken worden bezien. Vanuit de ene optiek is zij een economisch systeem dat als doel het maken kantoorruimte huren eindhoven van winst heeft. Vanuit de andere optiek is de onderneming een structuur waarin mensen samenwerken om gezamenlijk bepaalde doelen te realiseren. Vanuit die invalshoek kamen we tot heel andere conclusies dan vanuit de eenzijdige fixatie op de aandeelhouderswaarde. Dan blijken de stakeholders juist een aanzienlijke economische waarde te vertegenwoordigen, die echter niet in een meetbaar criterium zoals TRS tot uitdrukking komt en kantoorruimte huren den haag daardoor veelal wordt onderschat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *