De ‘rustende-boer-regeling’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De ‘rustende-boer-regeling’: Veel bestemmingsplannen voor agrarische gebieden hebben de voorziening dat op een agrarisch bouwperceel, waarop de bouw van burgerwoningen op zichzelf genomen niet is toegestaan, een woonhuis mag worden bijgebouwd voor de kantoorruimte huren leeuwarden voormalige bedrijfsleider. Het is voorgekomen dat, nadat de rustende boer het woonhuis had verlaten, en deze woning door een andere ‘burger’ in gebruik was genomen, er opnieuw behoefte ontstond aan een vergelijkbare voorziening voor de volgende vertrekkende bedrijfsleider. Een vergelijkbaar geval is de gebouwde tweede bedrijfswoning die vervolgens niet meer als bedrijfswoning wordt gebruikt. De anti-dubbeltelbepaling maakt de bouw van een nieuwe ‘rustende boer’-woning of tweede (derde) bedrijfswoning kantoorruimte huren groningen onmogelijk.
Geluidszones De Wet geluidhinder verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een geluidszone langs een industrieterrein of een weg, maximale geluidsbelastingswaarden in acht te nemen voor onder andere geluidsgevoelige gebouwen. Art. 3.3.1 Bro schrijft dan ook voor dat het bestemmingsplan aangeeft welke ligging en afmetingen de kantoorruimte huren eindhoven geluidsgevoelige bestemmingen in een zone hebben; welke functie de voornaamste wegen hebben en welk dwarsprofiel en aantal rijstroken (of welke ligging de as van de) weg heeft waarmee gerekend is.
Voor zover een bestemmingsplan op kantoorruimte huren den haag grond van art. 3.6 Wro moet worden uitgewerkt dan wel kan worden gewijzigd, kan worden volstaan met het aangeven van de maximale geluidsbelasting die bij de uitwerking of wijziging van het plan in acht moet worden genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *