De organisatie en haar ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

De organisatie en haar ontwikkeling staat in dit hoofdstuk centraal. De mate waarin de gestelde doelen bereikt worden noemen we effectiviteit. Er wordt een viertal gebieden van effectiviteit onderscheiden: economische, sociale, maatschappelijke en bestuurlijke. Onderzoek naar succesvolle organisaties wijst uit dat er een relatie bestaat tussen succes en cultuurkenmerken van een organisatie. Bij de volgende benaderingen of typologie├źn, die (aspecten van) de organisatiecultuur beschrijven, is stilgestaan: groepsprocessen en organisatiecultuur, de typologie van Handy en de typologie volgens beroepscultuur. Vervolgens is flexplek huren leeuwarden aandacht besteed aan het werken in teams, waarbij teamrollen en teamcondities onderscheiden zijn.
Organisatieontwikkeling is in eerste instantie aangegeven door twee groeimodellen: het groeimodel van Scott en het groeimodel van Greiner. Wanneer een veranderingsproces eenmalig is en ingrijpende wijzigingen tot gevolg heeft, spreekt men van een reorganisatie. Hierbij zijn doel en succesvoorwaarden behandeld. Van een lerende organisatie is sprake wanneer de organisatie het vermogen bezit zich blijvend te veranderen. Het gaat hierbij om een collectief leerproces. Volgens Belasco moeten veranderingsprocessen in organisaties modelmatig aangepakt worden, wil zo’n veranderingsproces tot succes leiden. De flexplek huren eindhoven stappen in het model zijn behandeld.
Bij veranderingsprocessen vindt vaak begeleiding plaats door een organisatieadviseur. Aan twee modellen is aandacht besteed: het arts/pati├źntmodel en het procesmodel. Om te kunnen beoordelen of in een organisatie veranderingen nodig zijn, is organisatieonderzoek noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *