De onderlinge solidariteit

Gerelateerde afbeelding

De staat kon de onderlinge solidariteit van zijn burgers mobiliseren omdat in die tijd, volgens Ricardo’s analyse, de mobiliteit van het kapitaal beperkt kantoorruimte huren leeuwarden bleef tot de landsgrenzen. Daarmee bleef de economische activiteit binnen de landsgrenzen en kon de opbrengst daarvan worden verdeeld onder de burgers, rijk en arm, die samen de natie vormden. In de mondiale economie voltrekt het economisch proces zieh steeds meer in cyberspace en zijn de sociale kantoorruimte huren groningen tegenstellingen mondiaal geworden. Een internationaal herverdelingssysteem kan niet bestaan, omdat het niet kan worden gebaseerd op een onderliggend stelsel van wederzijdse rechten en plichten. Een mondiale solidariteit bestaat niet, want solidair zijn met iedereen is hetzelfde als solidair zijn met niemand. Als gevolg van de globalisering brokkelt de macht van de staat af, stelt Castells vast, voorbijgesneld door de mondiale stromen aan kapitaal, goederen, diensten, technologie, communicatie en informatie. ‘De beleidsruimte voor overheden is in de jaren negentig drastisch ingeperkt. Hun begrotingspolitiek is ingeklemd tussen automatische kantoorruimte huren eindhoven aanspraken van de burgers uit het verleden en de hoge mobiliteit van het kapitaal in het heden.’7 Begrotingstekorten zijn het gevolg, voor de financiering waarvan regeringen steeds meer afhankelijk worden van de internationale financiele markten. In de periode 1980-1993 is het aandeel in het nationaal inkomen van de buitenlandse staatsschuld van de Verenigde Staten meer dan verdubbeld; in het geval van Duitsland meer kantoorruimte huren den haag dan vervijfvoudigd. Het land waar de verzorgingsstaat is ‘uitgevonden’, worstelt nu het meest met de aanpassing van het stelsel aan de realiteit van de global economy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *