De OESO

Gerelateerde afbeelding

Als het internationaal gezien om Nederland gaat in de rangschikking van landen voor wat betreft concurrentiekracht, dan wordt Nederland van de kant van de OESO opgeroepen om te werken aan productiviteitsgroei oftewel aan een stijging van de productie per kantoorruimte huren leeuwarden gewerkt uur. Er is de laatste jaren (tot 200 1) zelfs sprake van een daling in arbeidsproductiviteit. Nederland plukt overigens onvoldoende de vruchten van de informatie- en communicatieteclmologie (ICT). Nederland geeft ruim 5% van het bruto nationaal product (BNP) uit aan informatie- en communicatietechnologie. Tegelijkertijd kantoorruimte huren groningen dragen deze bestedingen ‘weinig ‘ bij aan de groei van de arbeidsmarktproductiviteit. Qua concurrentiekracht scoorde Nederland in de internationale vergelijking tot 2001 redelijk hoog. In 2002 zakte Nederland sterk weg (zie figuur 3.4). Nieuw is dat ondernemers ook veiligheid en criminaliteitsbestrijding kantoorruimte huren eindhoven noemen als kritische factor bij het kiezen en handhaven van hun vestigingsplaats.
ecolog1sche factoren Een van de ecologische factoren is de zorg voor het milieu. Deze zorg is de laatste jaren veel belangrijker geworden. Reden hiervoor is de toenemende water-, bodem- en luchtvervuiling. Het ligt in de lijn der verwachting dat voorschriften steeds scherper zullen worden. De ontdekking van grote hoeveelheden giftige stoffen in de bodem en op vuilstortplaatsen speelt kantoorruimte huren den haag daarbij een belangrijke rol. Strengere milieueisen hebben gevolgen voor productieprocessen. Voor bepaalde producten, zoals chloor-fluorkoolwaterstoffen, kan een en ander zelfs leiden tot een fabricageverbod. Aan de andere kant leveren strengere eisen ook kansen op. Voor bedrijven op het gebied van de milieutechnologie en het bestrijden van geluidshinder betekenen strengere voorschriften meer afzetmogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *