De intrinsieke waarde

De gevonden waarde is in dit geval 19 in plaats van de waarde van 15 bij een 1-jarige optie. Bij een Amerikaanse optie moeten we nog een verfijning in stap 2 aanbrengen. Als de intrinsieke waarde van het uitoefenen van de optie aan het eind van jaar 1 hoger zou zijn flexplek huren leeuwarden dan de waarde van het aanhouden van de optie, dan zouden we op dat moment de optie uitoefenen en moeten we die waarde nemen in deze knoop. De intrinsieke waarde van uitoefenen op dat moment in de upstate is max(0; 1 20-95) is 25. Dit is lager dan de waarde van het aanhouden van de optie: 31. Onze berekening klopt in dit geval. De vergelijkingen voor het berekenen van de waarde van een optie kunnen verfijnd worden door andere tijdsperioden dan een jaar te nemen. Ook kunnen we de opwaartse trend (u) en de neerwaartse flexplek huren groningen trend (d) afleiden uit de volatiliteit van een achterliggende waarde. Als een tijdvak een lengte bt heeft (delta t, uitgedrukt als een deel van een jaar) en als we een volatiliteit van a (sigma) per jaar en een risicovrije rentevoet van rf per jaar aannemen, dan geldt de volgende serie vergelijkingen. Met deze vergelijkingen kunnen we elke binomiale boom van achter naar voren oplossen. o-{6; u=e d = !_ u e rfót _ d p= u-d _ pCu + (1 – p)Cd Co – rfÓt e Bij een uitoefenprijs van X geldt voor de intrinsieke waarde van een een put optie: Cu = max(O; X – Su) Voor een call optie geldt dan: Cu = max(O; Su – X) Op deze set van vergelijkingen is tenslotte nog een laatste verfijning nodig. Indien er sprake is van dividend dan kan dat invloed hebben op de waarde van de optie. Immers flexplek huren eindhoven bij een call optie bezit men niet de achterliggende waarde en dus geen recht op dividend uitkeringen. Als het dividend percentage gelijk is aan D dan geldt een aangepaste vergelijking voor de berekening van de risk-neutral probability p zoals weergegeven in: e (•f-D)Öt _ d p = u-d De vergelijkingen die we nodig hebben voor het waarderen van opties zijn nu compleet. Als we die vergelijkingen nauwkeurig bestuderen dan zien we wat de waardebepalende elementen (value drivers) van een optie zijn. We noemen ze in flexplek huren den haag figuur 6.9. 1 52 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN FIGUUR 6.9: DE VALUE DRIVERS VAN EEN OPTIE. Om de betekenis voor investeringsbeslissingen in vastgoed van de geschetste begippen en benaderingen te verduidelijken verlaten we nu het rijk van de financiële opties en treden het rijk van de reële opties, de Real Options, binnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *