De fouten van Bernoulli


Op een dag begin jaren zeventig gaf Amos me een gestencild stuk van de Zwitserse econoom Bruno Frey in handen over de psychologische veronderstellingen van economische theorie. Ik herinner me nog levendig de kleur van het omslag: kantoor huren leeuwarden donkerrood. Bruno Frey kan zich maar nauwelijks herinneren dat hij dit stuk geschreven heeft, maar ik kan de eerste zin nog steeds uit mijn hoofd opzeggen: ‘De handelende persoon in economische theorie is rationeel en zelfzuchtig, en zijn voorkeuren onveranderlijk.’ Ik stond versteld. Mijn collega’s van economie werkten in het gebouw naast kantoor huren groningen het mijne, maar ik had nooit stilgestaan bij de diepe kloof tussen onze intellectuele werelden. Voor een psycholoog is het vanzelfsprekend dat mensen evenmin volstrekt rationeel zijn als volstrekt zelfzuchtig, en dat hun voorkeuren allerminst stabiel zijn. Onze twee vakgebieden leken zich te richten op verschillende diersoorten, die de gedragseconoom Richard Thaler later zou aanduiden als Econs en Humans. In tegenstelling tot Econs beschikken de Humans waar psychologen kennis van hebben, over een Systeem r. Hun wereldbeeld kantoor huren eindhoven wordt beperkt door de informatie die op een gegeven moment beschikbaar is (WYSIATI) en daarom kunnen ze niet zo consistent en logisch zijn als Econs. Soms zijn ze edelmoedig en vaak bereid om bij te dragen aan de groep waarmee ze zich verbonden voelen. En ze hebben vaak maar weinig benul van wat ze volgend jaar of zelfs morgen graag zouden willen. Hier lag een gelegenheid voor een interessant gesprek tussen onze twee disciplines. Ik verwachtte toen nog niet dat mijn hele verdere loopbaan door dit gesprek bepaald zou worden. Al snel nadat Amos me het artikel van Frey had laten zien, stelde hij voor dat we ons eerstvolgende project zouden wijden aan een onderzoek naar besluitvorming. Ik wist van dit onderwerp nauwelijks iets af, maar Amos was kantoor huren den haag op dit gebied een expert en een ster, en zei dat hij me wel zou coachen. Als postdocstudent had hij meegeschreven aan een handboek Mathematica! Psychology en hij wees me op enkele hoofdstukken die als een goede inleiding zouden kunnen dienen.1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *