De formele organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Alle niet tot de formele organisatie behorende taakverdelingen en relaties kunnen worden aangeduid met de informele organisatie. Informeel informele organisatie organisatiegedrag beïnvloedt de organisatie op een positieve of negatieve wijze. Wanneer er sprake is van negatief informeel organisatiegedrag, dan dient dit ongewenste organisatiegedrag te worden gecorrigeerd of gecompenseerd met behulp van aanvullende regels. Aan de hand van een organisatieschema verwerft men een globaal inzicht in de opbouw van de organisatiestructuur en het functioneren van de organisatie. Daarnaast geven taak-en functiebeschrijvingen, planningen en procedures ook een deel van het functioneren van een organisatie weer.
Een organisatieschema kent in de praktijk veel verschillende vormen. Bij de bestudering van een organogram kan op de volgende zaken worden gelet: • Uit welke flexplek huren leeuwarden periode stamt het organisatieschema? • Is het organigram sindsdien veranderd? – Zo ja; wat was de datum, het motief en de aard van de wijzigingen? – Zo nee; is de organisatie werkelijk stabiel gebleven? • Uit hoeveel hiërarchische niveaus bestaat de organisatie? • Bestaat er een nadere indeling in: – hoofdgroepen zoals divisies, productgroepen of hoofdafdelingen; – afdelingen binnen hoofdgroepen; – groepen binnen afdelingen; – overleggroepen tussen groepen en afdelingen? • Naar welk criterium is de organisatie gestructureerd (F-, P-, G-, M-structuur)
Een organisatie kan worden beschreven aan de hand van een aantal kenmerken zoals: organisatiestructuur, taakverdeling, bevoegdheden en flexplek huren eindhoven verantwoordelijkheden, macht en gezag en besluitvorming. Op basis van deze kenmerken kunnen twee organisatiestelsels worden onderscheiden die elkaars uitersten zijn, te weten een mechanistisch en een organistisch organisatiestelsel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *