De economische weerbaarheid

Het komt dus helemaal aan op de economische weerbaarheid van mensen. ‘Waar ik trots op ben’, zegt Namaani,’is onze toegevoegde waarde voor de medewerkers en voor de bank. Voor de medewerkers, want ze worden zorgvuldig begeleid naar nieuw werk. En voor de organisatie, want de medewerkers zijn weerbaar en beter inzetbaar. Ze weten wat hun marktwaarde is. ‘Vroeger moest je kantoorruimte huren leeuwarden loyaal zijn aan de chef. Nu mag je loyaal zijn aan jezelf.Als er over vijf of tien jaar weer een reorganisatie kernt, hoeft niet iedereen zieh af te vragen of er nog leven is na de bank.Als ze pro-actief werken en hun functie houdt op te bestaan, dan weten ze dat ze andere mogelijkheden hebben. ‘En ik ben trots op de werkwijze van de loopbaanadviseurs. Ze kunnen onpartijdig werken en ze hebben het vertrouwen van de bank en van kantoorruimte huren groningen de medewerker.Wat ze doen, is uiteindelijk in het belang van de medewerker. Dat is tot op heden heel goed gegaan.’
De virtuele bank is niet ver weg
ABN AMRO was niet de enige bank die een dergelijke reorganisatie heeft doorgevoerd. ING, Rabe, Fortis, allemaal hebben ze het bankshopconcept omarmd en sluitingen van kantoren en personeelsreducties aangekondigd. In het geval van Fortis ging het om negentig kantoren en een kleine vijfhonderd medewerkers. De bank heeft dat opgelost door onder meer alle personeelsleden vanaf 56 jaar de mogelijkheid te bieden vervroegd uit te treden.’Dat biedt de mogelijkheid om vernieuwing en verjonging te realiseren’, zegt mr. C.J.M.R. Roovers, lid van de Raad van Bestuur. ‘Natuurlijk is er een categorie die je niet kan missen. Maar het voordeel van deze aanpak is ook dat de opvolgingsplanning, waar kantoorruimte huren eindhoven iedereen wel over praat, maar in de praktijk niet zo mee bezig is, dan op tafel kernt. Daarom hebben we een uitvoeringstermijn genomen van een jaar. Binnen een jaar moet je dat kunnen oplossen.’ Jong voor oud, in plaats van misbaar tegenover onmisbaar. ‘Je krijgt dan een interne reorganisatie die zieh afspeelt in een positieve context.’ Van de betrokken werknemers heeft 83% van de regeling gebruik gemaakt – iets meer dan verwacht. De bankpopulatie kan ruwweg in vier categorieen worden opgesplitst. De administratieve functies in het back office schat Roovers op ongeveer 30% van het totale personeelsbestand van Fortis. Het front office omvat ongeveer 20%. ‘Maar een aanzienlijk deel van de mensen in het kantorennet doet administratief werk; nog wel tenminste.’ De bank kantoorruimte huren den haag van vandaag is dus vooral een administratieve organisatie. De derde groep is die van de ‘financiele professionals’: investment bankers, vermogensbeheerders, valutahandelaren en dergelijke. Deze vormt eveneens ongeveer 20% van het personeelsbestand. De laatste categorie, circa 30%, bestaat uit management, ondersteunende diensten en staf,’waaronder veel IT’ers’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *