De consequentie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De consequentie van het niet of niet langer aanhouden van de beslissing op de aanvraag is het verlenen van de bouwvergunning.
Ingeval een projectbesluit wordt genomen, is er wel winkel huren leeuwarden een weigeringsgrond: de strijdigheid met het bestemmingsplan. Dan wordt er dus niet aangehouden. Nadat het projectbesluit is genomen, is de strijdigheid opgeheven. De bouwvergunning kan dan nog niet worden verleend als de afloop van de aanvraag milieuvergunning nog niet duidelijk is. In dat geval moet na het nemen van het projectbesluit de beslissing op de bouwaanvraag (nog) worden winkel huren groningen aangehouden.
Overigens mag een ontheffings- of projectbesluitprocedure alleen worden gevolgd als verlening van de milieuvergunning in de lijn der verwachtingen ligt. Indien de verwachting bestaat dat de milieuvergunning niet verleend gaat worden, oordeelt de rechter (toen er sprake was van een vrijstellingsprocedure op grond van de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening) ‘dat reeds hierom twijfels bestaan of te dezen voldoende klemmende redenen voor toepassing van de anticipatieprocedure aanwezig zijn’ (ARRv5 (Vz) 20 januari 1986, AB 1987/188).
Burgemeester en wethouders zijn verplicht tot aanhouden indien er sprake is van het oprichten of veranderen van een inrichting, waarvoor een vergunning winkel huren eindhoven op grond van de Wet milieubeheer is vereist. Dat wil zeggen dat de rechtbank die bij een conflict moet beoordelen of er terecht is aangehouden, een oordeel moet geven over de vraag of een milieuvergunning vereist is. Indien namelijk volstaan kan worden met een melding op grond van de Wet milieubeheer, geldt de aanhoudingsverplichting niet (zie bijvoorbeeld ARRv5 (Vz) 22 april 1993, nr. 503.93.1338, BR 1993, blz. 888 en AGRv5 (Vz) 27 augustus 1993, nr. 503.93.3272, BR 1994, blz. 49).
Als burgemeester en wethouders een winkel huren den haag gedoogbesluit ten aanzien van een inrichting hebben genomen en geen milieuvergunning hebben verleend (en dus in strijd met de bedoeling van de wet, het in werking zijn toelaten), geldt de aanhoudingsverplichting voor de bouwvergunning onverkort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *