De bestuurlijke slagvaardigheid

Gerelateerde afbeelding

Door te organiseren rond processen, in plaats van rond functies neemt de bestuurlijke slagvaardigheid complexiteit af. Voordelen hiervan zijn dat de slagvaardigheid toeneemt en dat marktsignalen sneller kunnen worden omgezet in producten. Tevens is er minder voorraadvorming en zijn er kortere wachttijden, hetgeen bijdraagt aan een verbetering van de efficiency.
Op weg naar meer procesgerichte kantoorruimte huren leeuwarden structuren De procesgerichtheid vestigt, zoals hiervoor is aangegeven, de aandacht op een zo compleet mogelijke ‘werkstroom’ en omvat in beginsel alle, of zo veel mogelijk werkstappen, werkstroom zoals een orderafwikkelingsproces. Dit belangrijke ( deel)proces ‘stroomt’ als het ware van klantorderontvangst, door de verschillende bewerkingsfasen heen naar de aflevering van de order bij de klant. Procesgerichtheid vergt in het algemeen een horizontaalgerichte organisatieopzet waarbij ‘cross’ -functionele koppeling en coördinatie centraal dienen te staan. ‘cross’-functionele Procesgerichtheid kan bijvoorbeeld worden bevorderd door een team de verantwoordelijkkoppe/ing heid te geven voor afwikkeling van het overall-proces, waarbij gerapporteerd wordt aan coördinatie een procesleider of -manager. Met inzet van nieuwe informatie-en communicatieteclmologieën (ICT) kunnen kantoorruimte huren groningen dan belangrijke voordelen worden gerealiseerd in termen van reductie in doorlooptijden en time-to-market van specifieke klantgerichte (nieuwe) producttoepassingen en dergelijke. procesgerichte structuren Procesgerichte structuren zijn er vooral op gericht de nadelen van de F-gerichte structuren te ondervangen en de starheid van deze structuren te (door) breken. Qua focus zal de procesoriëntatie dus de productgerichtheid, marktgerichtheid en/ of geografische gerichtheid (kunnen) versterken, ontwikkeltijden/ doorlooptijden kantoorruimte huren eindhoven versnellen en kwaliteit in aflevering van producten en diensten verbeteren.
Aanvullend op het organiseren rond processen is het mogelijk de besturingsbehoefte te verminderen binnen de afdeling die verantwoordelijk is voor een ( deel)proces. Ook binnen een deelproces is coördinatie en besturing noodzakelijk. Indien binnen een afdeling het werk in functies wordt gesplitst, is op decentraal niveau veel planning en coördinatiecapaciteit vereist. Dit nadeel kan men opvangen door brede taakgroepen te ontwikkelen.
taakgroep Door te werken met brede taakgroepen is er minder besturingsbehoefte op decentraal niveau, zodat ook het aantal managers dat leidinggeeft op de werkvloer tot een minimum beperkt blijft. Uiteraard is er wel afstemming nodig van deze taakgroepen op elkaar. Managementteams kantoorruimte huren den haag dragen daarvoor zorg. Deze managementteams hebben dan als taak: standaardisatie van output van taakgroepen die vergelijkbare processen uitvoeren; dit betekent dat de klant vergelijkbare producten of diensten ontvangt, onafhankelijk van de taakgroep die deze producten of diensten realiseert; onderlinge afstemming betreffende de overdracht van een halffabrikaat van de ene naar de andere groep (in geval van horizontale differentiatie).
Als brede taakgroepen worden ingesteld, kan voor geïnteresseerde medewerkers de werktevredenheid toenemen.
De vuistregels voor brede taakgroepen luiden als volgt: De groepen voeren de werkzaamheden zo zelfstandig mogelijk uit. Dit betekent dat de groepen moeten beschikken over regelcapaciteit en ook voorbereidende, ondersteunende en controlerende taken moeten uitvoeren. De leden van de groep moeten in staat zijn alle activiteiten uit te voeren die binnen het proces noodzakelijk zijn. De groep heeft een omvang van minimaal vier en maximaal twintig leden. De beloning is voor een belangrijk deel gebaseerd op de inzetbaarheid binnen de groepstaken. Binnen de groep kan de coördinatietaak (roulerend) door één van de groepsleden vervuld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *