Creatieve organisatie: enkele kenmerken

Gerelateerde afbeelding

Creatieve organisatie: enkele kenmerken
Wat is het verschil tussen een creatieve organisatie en een organisatie die werkt onder een creatieve leiding?
Om het genoemde verschil te kunnen onderzoeken is het allereerst belangrijk te bepalen welke specifieke kenmerken bijdragen aan de creativiteit van een organisatie. Hiertoe kan men uitgaan van het totale beeld van een organisatie. Als een onderneming een uitstekende kantoorruimte huren leeuwarden naam heeft op het gebied van groei, productontwikkeling, vernieuwing en probleemoplossing, kan dit het beeld oproepen van een zeer creatieve instelling. Of dit totaalbeeld nu het gevolg is van de invloed van enkele individuen, het resultaat is van de creatieve bijdrage van allen of een meerderheid van de leden, lijkt niet relevant: de organisatie wordt over het algemeen als creatief gezien. Hierna wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van creativiteit, zoals die gelden voor het individu en voor de organisatie.
kan snel een groot aantal ideeën produceren; is origineel; heeft ongewone ideeën; bekijkt ideeën op basis van hun verdienste, niet op hun afkomst; wordt gemotiveerd door het probleem zelf; volgt het, waarheen het ook leidt; stelt zijn oordeel uit, vermijdt te snelle kantoorruimte huren groningen tevredenheid met een oplossing; besteedt veel tijd aan analyse en verklaring; is niet autoritair; is flexibel; accepteert eigen impulsen;
onderzoekt vaak zonder te veel discipline; is onafhankelijk in zijn oordeel; is geen conformist; wijkt vaak af van gevestigde ideeën; ziet zichzelf als anders; heeft een rijke en grillige fantasie en een duidelijk inzicht in de realiteit.
De creatieve organisatie
heeft mensen met ideeën; heeft open communicatiekanalen; bevordert contacten met hulpbronnen buiten de omgeving; neemt verschillende kantoorruimte huren eindhoven typen in dienst; laat niet-specialisten meehelpen bij het oplossen van problemen; staat toe dat men excentriek is; heeft een objectieve, op feiten gebaseerde benadering; evalueert ideeën op hun verdienste, niet op de status van hun schepper; selecteert en promoveert slechts op verdienste; vertoont geen snelle tevredenheid met financiële en materiële aspecten van huidige producten en beleid; investeert in fundamenteel onderzoek; heeft flexibele planning op langere termijn; experimenteert met nieuwe ideeën en loopt niet op oordeel hierover vooruit op rationele gronden; geeft alles een kans; is meer gedecentraliseerd; voorziet in tijd en hulpbronnen om fouten te absorberen; tolereert en verwacht het nemen van risico’s; heeft medewerkers in dienst die veel plezier in hun werk hebben, de vrijheid hebben om problemen te kiezen en eraan te werken, en vrij zijn om kantoorruimte huren den haag ideeën te bediscussiëren; is autonoom en onafhankelijk; heeft originele doelstellingen; vindt niet dat de leider door dik en dun gevolgd moet worden; vindt voldoende zekerheid in vaste regels; geeft gelegenheid aan groepen om ideeën te genereren en te evalueren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *