Concurrentiestrategieën

Gerelateerde afbeelding

Alternatieven binnen de huidige activiteiten (marktpenetratie) Ten aanzien van strategische alternatieven binnen het kader van de huidige activiteiten kan voortgebouwd worden op het krachtenveld dat inspeelt op de concurrentie. Dit krachtenveld is in subparagraaf 4.2.2 uiteengezet bij de analyse van kansen en bedreigingen op bedrijfstakniveau. Mogelijke strategieën zijn: a concurrentiestrategieën: • concurrentievermindering; • positieverbetering; strategieën gericht op afnemers; strategieën kantoorruimte huren leeuwarden gericht op leveranciers; d strategieën gericht op substituutproducten; strategieën gericht op nieuwe toetreders.
Concurrentiestrategieën In grote lijnen kunnen ten aanzien van concurrentiestrategieën twee groepen worden onderscheiden, namelijk: groepen die de concurrentie verminderen en groepen die de positie verbeteren. In beide gevallen is het beoogde effect het verkrijgen van betere resultaten.
Concurrentievermindering Door het verminderen van de concurrentie neemt veelal de hevigheid af, met als gevolg betere economische resultaten. Het verminderen van de bestaande concurrentie kan op een aantal manieren totstandkomen. Zo kan door fusies of overnames het aantal concurrenten in een bedrijfstak afnemen, met als gevolg een geringere intensiteit van de kantoorruimte huren groningen concurrentie. Door een reeks van fusies of overnames kan ook de concurrentiepositie van het overnemende bedrijf verbeteren.
Zo was een buitenlands bedrijf op het gebied van lassen in verschillende Europese landen lasbedrijven aan het overnemen. Enerzijds vermindert hierdoor de concurrentie, anderzijds wordt het door de grotere omvang moge
lijk onderzoeksactiviteiten te kantoorruimte huren eindhoven starten die de concurrentiepositie verbeteren. De andere bedrijven in de branche kunnen door hun kleine omvang dit onderzoek ten behoeve van productontwikkeling niet doen.
Soms ziet men ook dat marktafspraken gemaakt worden teneinde de concurrentie te beperken. Dit kan bereikt worden door middel van kartels. Voorbeelden kantoorruimte huren den haag van kartels liggen onder meer op het gebied van transport (IATA, conferences), bankdiensten (minimum voorwaarden Nederlandse Bankiersvereniging). Ook vele fysieke goederen vallen onder kartels (bijvoorbeeld fietsen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *