Communicatie-en overlegstructuur

Gerelateerde afbeelding

Het voordeel van politiek in organisaties is dat het een belangrijke signaleringsfunctie kan hebben bij problemen en dat het door politieke activiteiten mogelijk is om noodzakelijke veranderingen door te voeren die niet mogelijk waren binnen de legitieme invloedssystemen. Het gevaar bij politieke organisaties is dat alle energie van de leden intern wordt aangewend en er een aaneenschakeling van samenzweringen en conflicten ontstaat.
Een van de activiteiten bij het ontwerpen van een organisatiestructuur is het ontwerpen van een communicatie- en overlegstructuur. Het is immers van vergaderruimte huren leeuwarden¬†groot belang om de bedrijfsactiviteiten goed op elkaar af te stemmen. Arbeidsverdeling brengt echter met zich mee dat bepaalde werkzaamheden worden opgesplitst en ondergebracht bij werknemers in verschillende afdelingen, waardoor de samenhang verloren kan gaan. Door onder andere te zorgen voor een goede communicatie- en overlegstructuur kan de samenhang weer worden hersteld. Een communicatie- en overlegstructuur kan worden opgevat als een co√∂rdinatievoorziening, die in iedere organisatie dient te worden ingebouwd. ”
Onder communicatie wordt alle activiteiten verstaan waardoor informatie wordt overgebracht naar andere mensen. Het gaat hierbij om de uitwisseling van gegevens, feiten, gedachten en gevoelens. Communicatie verloopt procesmatig (zie figuur 9.37), waarbij de vergaderruimte huren eindhoven zender een boodschap overbrengt naar een ontvanger. Deze ontvanger interpreteert de boodschap en geeft hierop een reactie aan de zender. Zo kan de afzender toetsen of zijn verzonden boodschap juist is begrepen en er geen sprake is van foute communicatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *