Causale a-priorikansen

Deze beweringen worden alras geïnterpreteerd als eigenschappen van de individuele leden van de groep en passen goed in een causaal verhaal. De meeste leerlingen van deze school zijn leergierig en kunnen naar de universiteit, waarschijnlijk vanwege flexplek huren leeuwarden het goede leerklimaat. De Franse cultuur en samenleving dragen bij aan een grote interesse in wielrennen. U zult herinnerd worden aan deze feiten wanneer u de kans moet inschatten dat een leerling van die school naar de universiteit gaat of wanneer u overweegt de Tour de France aan te snijden als mogelijk gespreksonderwerp met een Fransman die u zojuist hebt ontmoet.
Stereotypering is in onze cultuur een beladen begrip, maar zoals ik het hier gebruik, is de betekenis neutraal. Een van de voornaamste kenmerken flexplek huren groningen van Systeem 1 is dat het categorieën als normen of prototypen interpreteert. Dit is hoe we paarden, koelkasten en politieagenten opvatten; we bewaren in ons geheugen een of meer ‘normale’ leden van deze categorieën. Als de categorieën sociaal zijn, worden deze interpretaties stereotypen genoemd. Sommige stereotypen zijn verkeerd en kunnen schadelijke effecten hebben, maar de psychologische feiten kunnen niet worden vermeden: stereotypen, zowel de goede als de verkeerde, zijn hoe we over categorieën denken. Misschien dat u de flexplek huren eindhoven ironie hebt opgemerkt. In de context van het taxivraagstu kis het negeren van a-priorikansen een cognitieve fout, een gebrekkige Bayesiaanse beredenering, en is de verleiding groot om te vertrouwen op causale a-priorikansen. Stereotypering van de chauffeurs van de groene taxi’s verbetert de accuratesse van ons oordeel. In andere contexten, zoals bij werving, krijgen we echter te maken met sociale, tegen stereotypering gerichte normen, die bovendien flexplek huren den haag in de wet verankerd zijn.
En dit moet ook. In een precaire sociale context willen we geen foute conclusies over een individu trekken uit de statistische informatie over een groep. We vinden het moreel wenselijk om a-priorikansen als statistische feiten over een groep te behandelen in plaats van als feiten over individuen. Met andere woorden, we verwerpen causale a-priorikansen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *