Behoefte aan sociale acceptatie

Gerelateerde afbeelding

Behoefte aan sociale acceptatie. Denk aan genegenheid, kameraadschap, erbij horen, erkenning door familie, vrienden, buren, collegae: – te vervullen door werk dat mensen mogelijkheden biedt erkenning en acceptatie te verkrijgen en te blijven behouden. Behoefte kantoorruimte huren leeuwarden aan waardering, dat wil zeggen: achting, respect en status: – te vervullen door belangrijkheid van werk, titel, bevordering en dergelijke. Behoefte aan zelfrealisatie, dat wil zeggen: het willen vervullen van het ‘eigen’ potentieel: te vervullen door groei en ontwikkelingsmogelijkheden in werk, het kunnen leveren van creatieve prestaties, het dragen van verantwoordelijkheid.
Aan deze behoeftepiramide liggen twee veronderstellingen ten grondslag: 1 de mens is een ‘wanting anima!’ en ongeacht zijn positie, rang of stand wil hij steeds meer en/ of iets anders; 2 bevredigde behoeften vormen niet langer effectieve prikkels en zetten niet of nauwelijks meer aan tot gedrag.
Bij de interpretatie van deze behoefteschaal kantoorruimte huren groningen is het van belang te weten dat alle genoemde behoeften tegelijk latent bij de mens aanwezig zijn. Dit betekent dus niet dat uit bevrediging van de ene behoefte pas op een later moment de andere zou ‘ontstaan’. Elk van de genoemde behoeften speelt steeds een rol, terwijl verschillende behoeften tegelijkertijd als ‘motivatie’ kunnen werken. Deze dienen dan ook op een voor de persoon aanvaardbaar niveau te worden vervuld. Wel is het zo dat de belangstelling om een hogere behoefte ook werkelijk te bevredigen pas ‘ruimte’ krijgt om te ontstaan als de lagere behoefte is bevredigd.
8.5.2 Management door motivatie
Wat betekenen voorgaande theoretische kantoorruimte huren eindhoven inzichten voor het leidinggeven? En wat voor het managemenr bv mouvation motiveren van mensen in de arbeidsorganisatie? Het gaat dan om ‘management by motivation’, zoals dit ook wel wordt uitgedrukt. In dit kader is het van belang om vast te stellen op welke wijze deze verschillende behoeften bij verschillende mensen een rol spelen bij hun bereidheid om in hun werk prestaties te leveren. Tevens moet worden bepaald welke prikkel zal worden gehanteerd om dit werkgedrag op te roepen. Vervolgens zal dit in het leidinggeven moeten kantoorruimte huren den haag worden gehanteerd, al naargelang de situatie en de personen die men aantreft.
Bevrediging van de onderzochte behoeften door Maslow kan worden gerealiseerd door: a geld (materiële behoeften: niveau 1 en 2); b iets te zeggen te hebben en erbij betrokken zijn (niveau 3 en 4); een bepaalde mate van autonomie of onafhankelijkheid (niveau 5).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *