Basisevaluaties

Basisevaluaties Systeem r is door de evolutie gevormd om de voornaamste bedreigingen voor ons overleven continu te beoordelen: wat is de situatie? Is er een dreiging of unieke mogelijkheid? Is alles normaal? Moet ik vluchten of vechten? Deze vragen zijn voor de flexplek huren leeuwarden moderne stadsmens wellicht minder urgent dan voor een gazelle op de savanne, maar desalniettemin hebben
we de neurale processen geërfd die ontwikkeld zijn om continu dreigingen in kaart te brengen, en deze processen zijn nog steeds actief. Situaties worden voortdurend als goed of slecht ingeschat, als situaties die vermeden moeten worden of juist veilig zijn. Een goede stemming en cognitief gemak zijn de menselijke equivalenten van veilige, bekende situaties. Als u behoefte flexplek huren groningen hebt aan een voorbeeld van een basisevaluatie, denk dan aan het vermogen om direct vriend van vijand te onderscheiden. Dit verbetert de overlevingskansen in een gevaarlijke omgeving en een dergelijke vaardigheid hebben we dan ook echt ontwikkeld. Alex Todorov, mijn collega te Princeton, heeft onderzoek verricht naar de biologische wortels van dit vermogen, het inschatten van hoe veilig het is om met een vreemde in contact te treden.1 Hij heeft aangetoond dat we in staat zijn om met een enkele blik al twee mogelijk cruciale feiten over die andere persoon op te pikken: hoe dominant (en dus hoe bedreigend) die persoon is en hoe betrouwbaar – flexplek huren eindhoven of zijn intenties vreedzaam of vijandig zijn.2 De vorm van het gezicht geeft ons aanwijzingen voor dominantie: een ‘sterke’, vierkante kin is één voorbeeld. De gelaatsuitdrukking (lach of frons) vertelt ons iets over iemands intenties. De combinatie van een vierkante kin en naar beneden gerichte mondhoeken kan gevaar betekenen.3 De nauwkeurigheid van deze evaluatie is verre van perfect: een ronde kin is zeker geen indicatie van meegaandheid en een flexplek huren den haag glimlach kan (tot op zekere hoogte) gespeeld zijn. Toch biedt zelfs een minder dan volmaakt vermogen om de intenties van vreemden in te schatten een overlevingsvoordeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *