Activity based management (ABM)

Verbeterconcepten Aan de relatie tussen marketing en logistiek wordt veel aandacht geschonken sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw de principes van efficient consumer response (ECR) zijn ingevoerd in met name de foodbranche. De ECR-concepten kantoor huren per uur leeuwarden kunnen worden onderverdeeld in drie rubrieken, te weten demand, supply en ondersteunende technieken (zie figuur 2.3).
FIGUUR 2.3 Onderverdeling van ECR-concepten in drie rubrieken
Vraagzijde (Demand management) lnrichten Optimaliseren Optimaliseren Optimaliseren i nfrastructu ur introducties assortiment promoties t t t Aanbodzijde (Supply management) Ge┬Ělntegreerde Synchrone Continue Geautomatiseerde toeleveringen productie voorraadaanvulling winkelbestellingen
Aan de vraagzijde (demand management) is ECR vooral gericht op het Vraagzijde verbeteren van de commercie!e processen tussen handelspartners in de keten. Samen kantoor huren per uur groningen proberen de partijen in de keten de optimale condities te scheppen om de consument de aangeboden producten te laten kopen. Hierbij valt te denken aan het gezamenlijk verrichten van marktonderzoek, het samen beheren van assortimenten en het daarmee samenhangende opstellen van gezamenlijke schappenplannen. Maar ook: het samen selecteren van nieuwe afzetkanalen (zoals electronic commerce), het samen ontwikkelen van acties en promoties en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten. Dit vergt een cultuuromslag bij veel retailers en producenten. De aanbodkant (supply management) van ECR is gericht op het verbeteren Aanbodkant van de logistieke en productieprocessen in de gehele keten. De consument moet op het juiste moment ende juiste plaats kunnen beschikken over het product of de dienst. Denk daarbij aan de levering van grondstoffen en verpakkingsmaterialen aan de producent, aan het optimaal produceren en herbevoorraden van distributiecentra en winkels, maar ook aan het vullen van schappen en het vervoer in het winkelwagentje en wellicht zelfs het thuisbezorgen van goederen en het inruimen van het keukenkastje. Teneinde dit te kunnen realiseren is er een continue informatiestroom nodig om deze goederenstroom te kunnen aansturen. Daarmee komen kantoor huren per uur eindhoven we bij de derde categorie verbeterconcepten, de onder- Ondersteunende technieken (enabling technologies). ECR richt zieh daarbij op het steunende hanteren van een ‘basistaal’ en de bijbehorende infrastructuur voor het technieken coderen van berichten (electronic article numbering, EAN), voor het elektronisch uitwisselen van berichten (electronic data interchange, EDI) en het elektronisch bankieren (electronic funds transfer, EFT). Van een wat andere orde is het ondersteunen van ECR-beslissingen door middel kantoor huren per uur den haag van het gebruik van moderne kostenallocatiesystemen, zoals activity based costing (ABC) en het bijbehorende activity based management (ABM).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *