Het pompeuze idee

Gerelateerde afbeelding

Als dieren zo slim zijn, waarom spannen paarden dan geen mensen voor wagens, voeren ratten geen experimenten op ons uit en laten dolfijnen ons dan niet door hoepels springen? Homo sapiens moet wel een of ander uniek vermogen hebben dat hem in staat stelt over alle andere dieren te heersen. Nu we het pompeuze idee hebben laten varen dat Homo sapiens op een compleet ander niveau existeert dan andere dieren of dat mensen een of andere unieke essentie bezitten, zoals een ziel of bewustzijn, kunnen we eindelijk op aarde weerkeren, de realiteit onder ogen zien en de specifieke fysieke of mentale vermogens bekijken die onze soort zijn voorsprong geven. De meeste onderzoeken noemen intelligentie en het maken van gereedschappen met name belangrijk voor de opkomst van de mensheid. Hoewel andere dieren ook werktuigen produceren, is er weinig twijfel aan dat mensen op dat vlak heel ver voorliggen. Wat intelligentie betreft is de kwestie iets minder duidelijk. Er bestaat een complete industrie die gewijd is aan het definiëren en meten van intelligentie, maar die zit nog lang niet op één lijn. Gelukkig hoeven we dat mijnenveld niet te betreden, want kantoor huren leeuwarden hoe we intelligentie ook definiëren, het is duidelijk dat sapiens
de wereld niet alleen heeft veroverd door intelligentie of het maken van werktuigen. Volgens de meeste definities van intelligentie waren mensen een miljoen jaar geleden al de intelligentste dieren die er waren en wereldkampioenen op het gebied van de werktuigproductie, maar het waren nog steeds insignificante wezens die weinig impact hadden op hun ecosysteem. Blijkbaar ontbrak er toen nog een belangrijke eigenschap die losstond van intelligentie en het gebruik van gereedschappen. Misschien ging de mensheid de planeet uiteindelijk niet overheersen vanwege een of ander ongrijpbaar derde ingrediënt, maar gewoon door het evolueren van een nog hogere intelligentie en nog meer talent voor het maken van werktuigen? Daar lijkt het niet op, want als we naar de geschiedenis kijken, vinden we geen rechtstreekse correlatie tussen de kantoor huren eindhoven intelligentie en werktuigvaardigheid van individuele mensen en de macht van onze soort als geheel. Twintigduizend jaar geleden had de gemiddelde sapiens waarschijnlijk een hogere intelligentie en kon hij betere werktuigen maken dan de gemiddelde sapiens van nu.

Een unieke persoonlijkheid

Gerelateerde afbeelding

In de Nayaka-taal wordt een levend wezen met een unieke persoonlijkheid mansan genoemd. De Nayaka vertelden de antropoloog Danny Naveh dat alle olifanten mansan zijn. ‘Wij leven in het woud, zij leven in het woud. We zijn allemaal mansan [ … ] net als beren, herten en tijgers. Alle wouddieren.’ En koeien? ‘Koeien zijn anders. Die moet je overal naartoe leiden.’ En kippen? ‘Kippen zijn niets. Die zijn niet mansan.’ En de bomen in het woud? ‘Ja. Die leven zo enorm lang.’ En theeplanten? ‘O, die plant ik om de theeblaadjes te verkopen, zodat ik in de winkel kan kopen wat ik nodig heb. Nee, die conference room leeuwarden zijn niet mansan.’ De degradatie van dieren als wezens met een bewustzijn die respect verdienen tot simpele eigendommen hield zelden op bij koeien en kippen. De meeste agrarische gemeenschappen begonnen verschillende klassen mensen ook te behandelen als bezittingen. In het oude Egypte, het Bijbelse Israël en het middeleeuwse China was het heel gewoon om mensen tot slaaf te maken, ze te martelen en ze voor het minste of geringste ter dood te brengen. Net zoals boeren niet met koeien en kippen overlegden over het boerenbedrijf, zo peinsden heersers er ook niet over om boeren om hun mening te vragen over het bestieren van het koninkrijk. En als etnische groepen of religieuze gemeenschappen in conflict raakten, schilderden ze elkaar al snel af als minder dan menselijk. Het conference room eindhoven afschilderen van de ‘anderen’ als onmenselijke beesten was de eerste stap om ze ook als zodanig te behandelen. De boerderij werd zo het prototype van de nieuwe samenleving, compleet met dikdoenerige meesters, inferieure rassen die met een gerust hart geëxploiteerd konden worden, wilde dieren die probleemloos uitgeroeid konden worden en boven dat alles een grote God die de hele onderneming Zijn zegen gaf.

Politieke macht, sociale status en economische welvaart

Gerelateerde afbeelding

Mensen gingen gazons dus associëren met politieke macht, sociale status en economische welvaart. Geen wonder dat de opkomende bourgeoisie in de negentiende eeuw het gazon enthousiast adopteerde. Eerst konden alleen bankiers, juristen en industriëlen zich een dergelijke luxe bij hun huis veroorloven. Maar toen de industriële revolutie de middenklasse vergrootte en eerst de grasmaaier en toen de automatische sprinkler opleverde, konden miljoenen gezinnen zich ineens een stukje gras permitteren. In Amerikaanse buitenwijken veranderde een keurig gazonnetje van luxe voor de rijken in een noodzakelijk accessoire voor de middenklasse. Op dat moment werd er ook een nieuwe rite toegevoegd aan de voorstedelijke liturgie. Op zondagochtend, na de kerkdienst, gingen veel mensen heel toegewijd hun gras maaien. Als je door de co-working space leeuwarden straten liep, kon je de rijkdom en status van elk gezin razendsnel aflezen aan de grootte en kwaliteit van hun grasveld. Een verwaarloosd gazon is een veeg teken dat het niet goed gaat met de familie Jansen. Gras is tegenwoordig het meest gekweekte gewas in de vs, na mais en tarwe, en in de grasindustrie (zoden, mest, maaiers, sprinklers, tuinmannen) gaan jaarlijks miljarden dollars om.sz Het gazon bleef niet uitsluitend een Europese of Amerikaanse rage. Mensen die nooit in het Loiredal geweest zijn, zien wel Amerikaanse presidenten toespraken houden op het gazon voor het Witte Huis, ze zien belangrijke voetbalwedstrijden die gespeeld worden in groene stadions en ze zien Homer en Bart Simpson ruziën over wiens beurt het is om het gras te maaien. Overal ter wereld worden gazons geassocieerd met macht, geld en prestige. Het gazon heeft zich dus wijd verspreid en staat zelfs op het punt het hart van de islamitische wereld te veroveren. Het pasgebouwde Museum voor Islamitische Kunst in Qatar wordt geflankeerd door luisterrijke gazons die eerder doen denken aan het Versailles van Lodewijk XIV dan aan het Bagdad van Hamen ar-Rasjid. Ze zijn ontworpen en aangelegd door een Amerikaans bedrijf en de ruim 100.000 vierkante meter gras – midden in de Arabische woestijn -heeft elke dag een schokkende hoeveelheid co-working space eindhoven zoet water nodig om groen te blijven. Intussen gaan middenklassegezinnen in de buitenwijken van Doha en Dubai prat op hun gazons. Zonder de witte gewaden en zwarte hidjabs zou je zomaar kunnen denken dat je in het Amerikaanse Midden-Westen zat in plaats van in het Midden-Oosten.
6

Alertheid en opwinding

Gerelateerde afbeelding

Sommigen zullen zeggen dat dit helemaal niet zo slecht is, omdat het niet het doel is dat ons gelukkig maakt, maar de reis ernaartoe. Het beklimmen van Mount Everest is bevredigender dan op de top staan, flirten en voorspel zijn spannender dan een orgasme en het uitvoeren van grensverleggende laboratoriumexperimenten is interessanter dan het in ontvangst nemen van complimenten en prijzen. Maar dat verandert niet veel aan de feiten. Het toont alleen maar aan dat de evolutie ons aanstuurt met een breed assortiment aan prettige gevoelens. Soms worden we verleid met kalme sensaties van gelukzaligheid en innerlijke rust, terwijl we op andere momenten vooruit worden gelokt met spannende gevoelens van opgetogenheid en opwinding. Als een dier iets zoekt wat zijn kans op overleven en voortplanting vergroot (lees: voedsel, partners of sociale status) produceren de hersenen gevoelens van alertheid en opwinding, die het dier ertoe aansporen nog harder zijn best te doen omdat die gevoelens zo vreselijk aangenaam zijn. In een beroemd experiment bevestigden wetenschappers elektroden aan de hersenen van verschillende ratten, waardoor de dieren gevoelens van opwinding kantoor huren groningen konden opwekken door domweg een pedaal in te drukken. Als de ratten de keuze kregen tussen een lekker hapje of het pedaal, gaven ze de voorkeur aan het pedaal (een beetje zoals kinderen die liever blijven gamen als ze aan tafel moeten). De ratten bleven het pedaal maar indrukken, tot ze erbij neervielen van honger en uitputting.37 Het zou goed kunnen dat mensen de opwinding van de jacht ook prettiger vinden dan op hun lauweren rusten. Maar wat de jacht zo aantrekkelijk maakt is het stimulerende gevoel dat ermee gepaard gaat. Niemand zou ooit bergen willen beklimmen, computergames willen spelen of blind dates willen aangaan als die activiteiten alleen maar gepaard gingen met onaangename gevoelens als stress, wanhoop ofv erveling.38 Helaas is het spannende gevoel van de jacht net zo vergankelijk als de gelukzaligheid van een overwinning. De donjuan die de roes van een onenightstand ervaart, de zakenman die nagelbijtend zit te genieten van het stijgen en dalen van de Dow Jones en de gamer die lekker monsters neerknalt op het computerscherm putten geen bevrediging uit de herinnering aan de avonturen van de vorige dag. Net als de ratten, die alsmaar op het pedaal bleven drukken, hebben de donjuans, zakenmagnaten en gamers elke dag een nieuwe kick nodig. En erger nog, ook hier passen de kantoor huren den haag verwachtingen zich aan de omstandigheden aan en worden de uitdagingen van gisteren al snel de saaie routine van vandaag. Misschien is de sleutel tot het geluk niet de wedloop en ook niet de gouden medaille, maar gewoon een combinatie van de juiste doses spanning en kalmte, en dat terwijl de meeste mensen de neiging hebben om heen en weer te schieten tussen stress en verveling, zodat ze met beide even ontevreden blijven.

De voorafgaande millennia

Gerelateerde afbeelding

Ondanks de gruwelijke tol die aids heeft geëist en ondanks de miljoenen mensen die er elk jaar sterven aan oude, vertrouwde infectieziekten als malaria, zijn epidemieën tegenwoordig een veel kleinere bedreiging voor de menselijke gezondheid dan in de voorafgaande millennia. De overgrote meerderheid van de mensen sterft aan niet-besmettelijke ziekten als kanker en hartaandoeningen, of gewoon van ouderdom.18 (Overigens zijn kanker en hartaandoeningen natuurlijk geen nieuwe ziekten. Ze kwamen in de oudheid al voor. Alleen werden in vroeger tijden relatief weinig mensen ooit oud genoeg om eraan te sterven.) Veel mensen vrezen dat dit hoogstens een tijdelijke overwinning is en dat er elk moment een of ander onbekend neefje van de Zwarte Dood kan toeslaan. Niemand kan garanderen dat infectieziekten geen comeback zullen maken, maar er zijn redenen te over om te denken dat de wapenwedloop tussen artsen en ziekten altijd gewonnen zal worden door de artsen. Nieuwe infectieziekten ontstaan voornamelijk als gevolg van toevallige kantoor huren leeuwarden mutaties in het genoom van een ziektekiem. Deze mutaties stellen zo’n ziektekiem dan in staat om van dieren over te springen naar mensen, om het menselijke immuunsysteem te omzeilen of om resistent te worden tegen medicijnen als antibiotica. Tegenwoordig komen dergelijke mutaties waarschijnlijk vaker voor en verspreiden ze zich sneller dan in het verleden door de menselijke impact op het milieu.19 Maar in de race tegen de medische wetenschap blijven ziektekiemen uiteindelijk afhankelijk van het blinde toeval. En dat terwijl artsen meer hebben dan puur geluk. De wetenschap heeft weliswaar veel te danken aan serendipiteit, maar artsen gooien heus niet lukraak wat chemische stofjes in reageerbuisjes in de hoop dat daar toevallig een nieuw medicijn uit zal ontstaan. Elk jaar weer verzamelen artsen meer en betere kennis, die ze gebruiken om tot effectievere kantoor huren eindhoven medicijnen en behandelingen te komen. In 2050 zullen we ongetwijfeld te maken krijgen met veel taaiere ziektekiemen, maar de medische wetenschap van 2050 zal ze hoogstwaarschijnlijk veel efficiënter het hoofd kunnen bieden dan nu.zo

Ethiek en moraliteit

Gerelateerde afbeelding

De laatste jaren valt op dat meer en meer ethiek en moraliteit in vraagstukken van verantwoordelijk handelen expliciet aan de orde komen. De Brent-Spar-affaire lijkt bijvoorbeeld bij Shell voor een doorbraak te hebben gezorgd in het denken en doen van dit bedrijf. Als ‘responsible corporate citizen’ zijn vanuit Shell wijzigingen in opvattingen over het werken in ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld in Nigeria) en ten aanzien van milieu en andere maatschappelijke vraagstukken opvallend te noemen. Shell-managers (overigens bijvoorbeeld ook bij BP en Akzo Nobel) worden in hun co-working space leeuwarden handelen inmiddels zelfs getoetst aan een gedragscode (een ‘code of conduct’). Tal van ondernemingen hebben inmiddels een mooi vormgegeven boekje met ‘corporate values’. Maar biedt zo’n code ook houvast in moeilijke situaties? In hoeverre is de gedragscode werkelijk een gids7 Toeleveranciers van het Amerikaanse Nike moeten een gedragscode van het concern ondertekenen. Shell vraagt dit van zijn zakenpartners niet, maar Shell meldt wel dat in het afgelopen boekjaar 1 06 contracten met partners en twee joint ventures zijn beëindigd, omdat hun activiteiten niet strookten met Shells uitgangspunten. C&A heeft recent in een jaarverslag melding gemaakt van vele overtredingen van de gedragscode die het C&A-concern had opgelegd aan zijn leveranciers (vele gevallen van kinderarbeid – jonger dan 14 jaar -en onveilige werk- en arbeidsomstandigheden). In geval van overtredingen werden orders opgeschort. Alleen het hebben van een ethische code draagt echter niets bij aan een betere bedrijfsethiek, zo wijst onderzoek uit. Ethiekprogramma’s hebben effect wanneer deze gericht zijn op waarden in plaats van op ‘naleving’. Programma’s hebben meer effect wanneer deze ·geïntegreerd’ zijn (in plaats van ·ontkoppeld’), met andere woorden: ethisch beleid werkt beter als het geïntegreerd is in de overige structuren en regels van het bedrijf, zoals beloningssystemen, en wanneer mensen die bepaalde posities bezetten ter verantwoording worden geroepen. Moraliteit en geld ontmoeten elkaar dus steeds uitdrukkelijker. Welbegrepen eigenbelang maakt dat ondernemingen, – daartoe veelal toch gedwongen door acties van consumentengroepen en milieugroeperingen – zich in hun gedrag aanpassen. Dil staat in zeker opzicht op gespannen voet met ontslag van zogenaamde klokkenluiders die het niet naleven van regels uit organisaties, als een ·cri de coeur’ naar buiten menen te moeten brengen als co-working space eindhoven organisaties dit zelf verhullen of gewoonweg niet doen, denk aan het systematisch overtreden van veiligheidsvoorschriften (kernreactor Petten) of het zich schuldig maken aan vriendjespolitiek, overtreding van aanbestedingsregels, eigenmachtig optreden of mismanagement. Vraagstukken die daarbij onder andere aan de orde zijn worden hierna kort beschreven.

Veranderingen in het sociale beleid

Gerelateerde afbeelding

Veranderingen in het sociale beleid vanwege de overheid zijn eveneens belangrijk. In de gezondheidszorg zal bijvoorbeeld het nodige veranderen. Verzekeraars kunnen met diverse soorten verzekeringen daarop inspelen. Verder kan het ontstane WAO-gat worden opgevuld. Ook andere aanvullende verzekeringen zullen waarschijnlijk nodig zijn.
Daarnaast zijn uitspraken van de rechterlijke macht van belang. Tegenwoordig worden verzekeringsmaatschappijen met steeds grotere schadeclaims geconfronteerd als gevolg van rechterlijke uitspraken. Veel van deze claims hebben betrekking op gebeurtenissen die jaren geleden plaatsvonden, met name milieuclaims en claims met betrekking tot productaansprakelijkheid. Ook in het co-working space leeuwarden onderwijsbeleid vindt een verregaande verzakelijking plaats. Een steeds groter deel van de kosten van onderwijs moet door studenten zelf betaald worden. Studieleningen zijn mogelijk en verzekeringen kunnen worden afgesloten voor de toekomstige opleiding van kinderen.
Er is sprake van een toenemende aandrang tot flexibilisering van arbeid door de overheid. De overheid zal op dit terrein de komende tijd ongetwijfeld verder van zich laten horen. Organisaties zullen bij hun personeelsbeleid daarmee rekening moeten houden.
Het economische leven wordt in ons land niet volledig overgelaten aan het vrije spel van de maatschappelijke krachten. Soms maken bedrijven onderling bepaalde afspraken (prijsafspraken), soms geeft de overheid bepaalde regels waaraan voldaan moet worden. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid voorschriften met betrekking tot arbeidstijden, veiligheid, lonen en prijzen, sociale verzekeringen, milieu en dergelijke. Ook in internationaal verband zijn instanties werkzaam die door hun invloed de beslissingen binnen organisaties beïnvloeden, bijvoorbeeld de EU, de OESO, de Wereldbank en het IMF. De organisatie van olieproducerende en -exporterende landen (de OPEC) is hiervan een voorbeeld op sectorniveau. Als het internationaal gezien om Nederland gaat in de rangschikking van landen voor wat betreft concurrentiekracht, dan wordt Nederland van de kant van de OESO opgeroepen om te werken aan productiviteitsgroei oftewel aan een stijging van de productie per gewerkt uur. Er is de laatste jaren (tot 200 1) zelfs sprake van een daling in arbeidsproductiviteit. Nederland plukt overigens onvoldoende de vruchten van de informatie- en communicatieteclmologie (ICT). Nederland geeft ruim 5% van het bruto nationaal product (BNP) uit aan co-working space eindhoven informatie- en communicatietechnologie. Tegelijkertijd dragen deze bestedingen ‘weinig ‘ bij aan de groei van de arbeidsmarktproductiviteit. Qua concurrentiekracht scoorde Nederland in de internationale vergelijking tot 2001 redelijk hoog. In 2002 zakte Nederland sterk weg (zie figuur 3.4). Nieuw is dat ondernemers ook veiligheid en criminaliteitsbestrijding noemen als kritische factor bij het kiezen en handhaven van hun vestigingsplaats.

Betekenisvol

Gerelateerde afbeelding

Voordat de bus weer vertrekt, roept de chauffeur uit het autoraam: “Vanavond om twaalf uur kom ik jullie weer ophalen en dan mogen jullie beslissen om in te stappen om je oude leven weer op te pakken of om hier te blijven en een nieuw leven te beginnen.” De uitgestapte groep passagiers kijkt elkaar ongemakkelijk aan. Het is koud en de eerste mensen gaan hout sprokkelen voor een kampvuur. Als we even later met z’n allen rondom het kampvuur zitten, komen de verhalen los. Eerst gaan de tijdelijk kantoor huren groningen gesprekken over wat mensen zijn geworden en over de problemen van alledag, maar al snel veranderen de verhalen van toon en inhoud en gaan ze over liefde, hoop, verlangens en dromen zoals ze ooit waren. leder mens is ooit met idealen aan dit leven begonnen, maar heeft door sleur, pech of tegenslag zijn of haar dromen opgegeven. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg, is een belangrijke grondslag voor mensen in onze maatschappij. Door erover te praten, ontstaan nieuwe inzichten. Ineens zie ik weer mogelijkheden en komen mijn vroegere dromen tot leven. Ik ben een spiritueel wezen dat iets goeds te brengen heeft. Ik moet wijsheden en inzichten verkondigen die zoveel verder gaan dan de hang naar geld en
bezit. Ik wil een betekenisvol mens zijn. Het is mijn verlangen en niet mijn angst dat de koers bepaalt voor de rest van mijn leven.
Als de buschauffeur om klokslag twaalf uur zijn zwarte bus op de open plaats in het bos parkeert, ben ik veranderd. Niet langer beheersen angst, twijfel en schaamte mijn leven. Ik wil iets waardevols toevoegen aan deze wereld. Vanaf nu regeert mijn hart en ben ik klaar om tijdelijk kantoor huren den haag mijn leven een nieuwe wending te geven. Ik besluit niet meer in de zwarte bus te stappen en laat mijn oude leventje achter me. Va naf nu ga ik mijn dromen achterna.
Als ik wakker word, heb ik mijn beslissing genomen. Ik ga in op het verzoek van Renard.

Gevoel voor tijd

Gerelateerde afbeelding

Mijn wereld verandert gedurende het voorjaar langzaam in een chaos. Sinds Kathleen bij haar ouders is ingetrokken, zit ik in een negatieve spiraal die me in een diep, donker gat trekt. Aan de kracht van het zwarte gat is niet te ontsnappen en ik verlies langzaamaan mijn gevoel voor tijd. Voor iemand die nooit een depressie heeft meegemaakt, zijn de pijn en de geestelijke nood nauwelijks voor te stellen. Ik val in een oneindig zwart gat, zonder enige hoop op verlichting. Vaak denk ik eraan om vanaf mijn balkon op vier hoog naar beneden te springen. Over de balkonreling heen klimmen en springen. Het is een gemakkelijke tijdelijk kantoor huren leeuwarden en misschien zelfs een mooie dood; voor even kun je in het luchtledige zweven en je totaal vrij van zorgen, armoede en waanbeelden voelen, om dan met een harde klap het licht uit te zien gaan en uiteindelijk terecht te komen in het hemelse paradijs. Mijn moeder houdt me echter tegen en zorgt ervoor dat de deur naar het balkon potdicht blijft. Ditmaal zijn mijn paranormale gaven mijn redding. Voor de veiligheid heb ik de sleutel van de balkondeur in de vuilnisbak gegooid, om maar nooit in de verleiding te kunnen komen daadwerkelijk te springen. Mijn moeder is niet voor niets voor mijn geestesoog verschenen en af en toe tref ik haar in mijn dromen aan, waar zij mij moed inspreekt. Hierdoor herinner ik me dat er nog altijd hoop is, zelfs in de benauwde situatie waarin ik mij momenteel bevind.
Het is een periode van reflectie. Pas nu realiseer ik me wat het vroege overlijden van mijn vader met me heeft gedaan. Ik was pas veertien toen hij wegviel. Ik weet nog goed dat ik de avond na zijn overlijden in slaap ben gevallen. ‘Als ik morgen wakker word, is alles tijdelijk kantoor huren eindhoven weer normaal’, zo hield ik mezelf voor de gek. Maar in mijn leven werd niets meer normaal en mijn bindingsangst is daar een direct gevolg van. Ik heb destijds onbewust besloten dat het geluk voor mij niet is weggelegd. Alles wat ik opbouw, breek ik eigenhandig ook weer af. Zo is het gegaan met mijn carrière, met mijn rijkdom, met Kathleen en met de meesten van mijn vrienden. Het is voor mij onmogelijk geweest om het geluk in mijn leven vast te houden. Elke keer als ik dacht dat ik iets had bereikt, glipte het uit mijn handen. Momenteel ben ik op het absolute dieptepunt van mijn leven beland.

Interne omgeving

Gerelateerde afbeelding

De interne omgeving heeft betrekking op de organisatie zelf en wordt in belangrijke mate bepaald door de gekozen organisatiestructuur, procedures, overlegstructuren en de kwaliteit van het personeel. Wil een organisatie goed zijn afgestemd op de omgeving, dan moet zij op een zodanige wijze zijn ingericht dat ze goed aansluit bij de externe omgeving. Met andere woorden: de externe omgeving stelt eisen aan de inrichting van de organisatie. Belangrijke succesfactoren zijn de slagvaardigheid, flexibiliteit en de effectiviteit van de organisatie. Enkele kansen en bedreigen met betrekking tot de interne omgeving kunnen zijn: kansen • beschikbaarheid van hoogwaardig gekwalificeerd personeel • hoge automatiseringsgraad bedreigingen • bureaucratische organisatie • gebrek aan ‘ondernemerschap’
Het onderzoek gericht op de flexplek huren leeuwarden interne omgeving (intern onderzoek) is in paragraaf2.3.2 behandeld.
Een organisatie oefent een of meer taken uit binnen een groter geheel taken en heeft door het uitoefenen van deze taken een bepaalde functie binnen een groter proces. De specifieke taken van een organisatie worden mede beïnvloed door de taken die andere organisaties uitoefenen. In figuur 2.19 wordt door middel van een bedrijfskolom de taakomgeving van verschillende organisaties weergegeven.
.A. Figuur 2.19 Taakomgeving binnen een bedrijfskolom
Er is sprake van een continue verandering van activiteiten van organisaties waardoor de taakuitoefening sterk kan veranderen. Het omgevingsonderzoek richt zich op het in kaart brengen van de taakomgeving van een organisatie. Voorbeelden van kansen en bedreigingen met betrekking tot de taakomgeving voor bijvoorbeeld een ziekenhuis zijn: kansen • door vergrijzing van de flexplek huren eindhoven bevolking zullen de ziekenhuizen veel nieuwe taken op zich gaan nemen bedreigingen • door stijgende kosten in de gezondheidszorg zullen keuzes worden gemaakt om bepaalde taken niet meer door ziekenhuizen te laten uitvoeren