Technologische ontwikkelingen

De vraag is echter hoe het publiek op deze technologische ontwikkelingen reageert. Privacy zal een belangrijk punt van discussie blijven. Onderzoek heeft uitgewezen dat er meer gevaren kleven aan het gebruik van deze technologie dan we in eerste instantie verwacht hadden. De in 2001 met veel
tamtam geopende winke! van Prada kantoorruimte huren leeuwarden in New York, die voor 40 miljoen dollar uitgerust was met RFID en intelligente spiegels, grijpt weer terug op oude technieken. Dat was een early adopter. Daar is veel van geleerd.
RFID heeft vele gezichten. Er vallen veel voor-en nadelen op te sommen. Het is echter een toepassing die telkens weer beoordeeld moet worden op de aspecten die gelden voor een bepaalde branche. RFID zal een belangrijke plaats als hulpmiddel in de logistieke keten gaan innemen.
TUSSENVRAAG 11.4 Bij welke soort kantoorruimte huren groningen retailketens zal de invoering van RFID vergelijkbaar zijn met die bij Selexyz? HE Agents en andere technieken
Agent technology Intelligent agents (IA)
Agents
Automatisch geleide voertuigen (AGV’s)
Wat kunnen intelligent agents doen voor de logistiek?
RFID is een zichtbare en vrij concrete technologie. Dat ligt bij de agent technology wel wat anders. Men spreekt in de literatuur ook over intelligent agents (IA). Eenvoudig gezegd is het een slim stukje software dat iets doet voor de gebruiker. We gaan in deze paragraaf nader in op intelligent agents. Een voorbeeld van intelligent agents is het via het internet boeken van een transport van een bedrijf in Rotterdam naar een klant in Amsterdam, dat automatisch wordt afgehandeld via een webrobot. Een nauwere definitie van een agent wordt hierna omschreven.
Agents kunnen worden gedefinieerd als autonome softwaremodules die zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Men kan er ook informatie mee verzamelen. Tevens kantoorruimte huren eindhoven kan de agent onderhandelen en/of reageren op gebeurtenissen. Dat kan plaatsvinden binnen een bestaand bedrijfssysteem of binnen een netwerk van bedrijfssystemen. Deze agents zijn in staat te identificeren, te optimaliseren en te anticiperen. Agents kunnen zelfs beschikken over een soort van lerend vermogen.
Op dit moment zijn intelligent agents veelal leuke speeltjes voor wetenschappers. Agents hebben zodoende een hoog sciencefictiongehalte. Het lijkt dat ze zieh gedragen als mensen. Dat staat in nauw contrast tot RFID. Er zijn namelijk nog maar weinig concrete toepassingen voor het gebruik van agent-technologie in de logistieke sector. De rol die agents nu speien in de logistieke systemen is vaak een voorgeprogrammeerde rol voor het uitvoeren van een deeltaak uit het proces. Daarnaast is er vaak een communicatieen een monitoringfunctie toegevoegd aan het takenpakket van de agent. In de logistiek is de toepassing veelbelovend, vooral als snel reageren belangrijker is dan het nemen van optimale (maar te late!) beslissingen. Onderzoek aan de Universiteit van Twente heeft laten zien dat intelligent agents goed kunnen worden ingezet bij het maken kantoorruimte huren den haag van de transportplanning van automatisch geleide voertuigen (AGV’s). Het ging daarbij om AGV’s die reden in een fictief ondergronds logistiek systeem, tussen de Aalsmeerse bloemenveiling en Schiphol. Elke transportorder kreeg daarbij zijn eigen virtuele agent, die een veiling organiseerde waarop de voertuigen mochten bieden. De order werd daarbij toegewezen aan het voertuig met het gunstigste aanbod, in dit geval de kortste rijafstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *