Operationeel inkoopmanagement

Integreren van leveranciers in productontwikkeling Nadat de ‘worldclass’ -leveranciers zijn geselecteerd, moet er zorgvuldig een relatie worden opgebouwd op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit betekent dat technische experts van de leveranciers deel gaan uitmaken van het ontwikkelteam van de eigen onderneming. Verschillen in kennis kantoor huren leeuwarden¬†en inzicht, maar ook cultuurverschillen tussen de beide organisaties kunnen zeer belemmerend werken.
6 Integreren van leveranciers in het order-realisatieproces Als een leverancier via informatietechnologie toegang krijgt tot de detailplanning van een klant, kan de leverancier ook verantwoordelijk worden gemaakt voor de doorlooptijd, service level en kosten. Hierdoor kan de leverancier zijn productiecapaciteit beter benutten en kunnen pijplijnvoorraden tot een minimum worden beperkt.
7 Leveranciersontwikkeling en kantoor huren groningen kwaliteitsmanagement Leveranciers moeten regelmatig uitgedaagd worden om met voorstellen voor nieuwe producten, moderne technologie ofhet verbeteren van bestaande processen, te komen. Suggesties van leveranciers worden niet beschouwd als kritiek, maar als kansen voor innovatie en verbetering. 8 Strategisch kostenmanagement In de fase strategisch kostenmanagement wordt gekeken naar de identificatie van alle kosten en mogelijke besparingen in de gehele supply chain. Value stream mapping en activity based costing zijn hierbij de belangrijkste instrumenten. Het realiseren van kostenbesparingen heeft alleen maar zin, als de betrokken partijen daar ook van kantoor huren eindhoven kunnen profiteren.
De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) heeft door AT Kearney (2006) laten onderzoeken hoe het Nederlandse bedrijfsleven scoort op ieder van de reeds genoemde stappen. De scores varieren van 1 tot 7 op een 10-punts schaal met een gemiddelde waarde van 4. Dit betekent dat het inkopende bedrijfsleven in Nederland nog een lange weg te gaan heeft alvorens men ‘Purchasing Excellence’ heeft bereikt. Daarmee is het model van Monczka tot op heden meer een systematischen strategisch kantoor huren den haag denkmodel dan een op grote schaal in de dagelijkse praktijk toegepaste methode.
Het operationele inkoopproces is een proces dat zieh dagelijks bij alle soorten ondernemingen met een grote mate van herhaling voltrekt. Schematisch kan dit proces worden weergegeven zoals in figuur 5.8 is getekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *