Bouwvergunningplichtig

In een gemeente ontstond een geschil of het aanbrengen van een witte stuclaag op een gevel bouwvergunningplichtig was. In haar uitspraak was de Afdeling bestuursrechtspraak van oordeel: ‘dat burgemeester en wethouders zich op goede gronden op het standpunt hebben gesteld dat het wit stuken van de gevels afbreuk doet aan de specifieke bouwstijl van de […]