‘Kosten in beeld, kosten verdeeld’

Werken we over de tijdvakken met variabele indexen dan kunnen we de berekening ook uitvoeren door eerst de cumulatieve indexen voor de opbrengsten (ciot) en voor de kosten (cikt ) te berekenen en die in de volgende vergelijking in te voeren. GW = GW ei + 01 kt (1 + r) 1 [ ei – […]