Het pompeuze idee

Als dieren zo slim zijn, waarom spannen paarden dan geen mensen voor wagens, voeren ratten geen experimenten op ons uit en laten dolfijnen ons dan niet door hoepels springen? Homo sapiens moet wel een of ander uniek vermogen hebben dat hem in staat stelt over alle andere dieren te heersen. Nu we het pompeuze idee […]

Een unieke persoonlijkheid

In de Nayaka-taal wordt een levend wezen met een unieke persoonlijkheid mansan genoemd. De Nayaka vertelden de antropoloog Danny Naveh dat alle olifanten mansan zijn. ‘Wij leven in het woud, zij leven in het woud. We zijn allemaal mansan [ … ] net als beren, herten en tijgers. Alle wouddieren.’ En koeien? ‘Koeien zijn anders. […]

Politieke macht, sociale status en economische welvaart

Mensen gingen gazons dus associëren met politieke macht, sociale status en economische welvaart. Geen wonder dat de opkomende bourgeoisie in de negentiende eeuw het gazon enthousiast adopteerde. Eerst konden alleen bankiers, juristen en industriëlen zich een dergelijke luxe bij hun huis veroorloven. Maar toen de industriële revolutie de middenklasse vergrootte en eerst de grasmaaier en […]

Alertheid en opwinding

Sommigen zullen zeggen dat dit helemaal niet zo slecht is, omdat het niet het doel is dat ons gelukkig maakt, maar de reis ernaartoe. Het beklimmen van Mount Everest is bevredigender dan op de top staan, flirten en voorspel zijn spannender dan een orgasme en het uitvoeren van grensverleggende laboratoriumexperimenten is interessanter dan het in […]

De voorafgaande millennia

Ondanks de gruwelijke tol die aids heeft geëist en ondanks de miljoenen mensen die er elk jaar sterven aan oude, vertrouwde infectieziekten als malaria, zijn epidemieën tegenwoordig een veel kleinere bedreiging voor de menselijke gezondheid dan in de voorafgaande millennia. De overgrote meerderheid van de mensen sterft aan niet-besmettelijke ziekten als kanker en hartaandoeningen, of […]

Ethiek en moraliteit

De laatste jaren valt op dat meer en meer ethiek en moraliteit in vraagstukken van verantwoordelijk handelen expliciet aan de orde komen. De Brent-Spar-affaire lijkt bijvoorbeeld bij Shell voor een doorbraak te hebben gezorgd in het denken en doen van dit bedrijf. Als ‘responsible corporate citizen’ zijn vanuit Shell wijzigingen in opvattingen over het werken […]

Veranderingen in het sociale beleid

Veranderingen in het sociale beleid vanwege de overheid zijn eveneens belangrijk. In de gezondheidszorg zal bijvoorbeeld het nodige veranderen. Verzekeraars kunnen met diverse soorten verzekeringen daarop inspelen. Verder kan het ontstane WAO-gat worden opgevuld. Ook andere aanvullende verzekeringen zullen waarschijnlijk nodig zijn. Daarnaast zijn uitspraken van de rechterlijke macht van belang. Tegenwoordig worden verzekeringsmaatschappijen met […]

Betekenisvol

Voordat de bus weer vertrekt, roept de chauffeur uit het autoraam: “Vanavond om twaalf uur kom ik jullie weer ophalen en dan mogen jullie beslissen om in te stappen om je oude leven weer op te pakken of om hier te blijven en een nieuw leven te beginnen.” De uitgestapte groep passagiers kijkt elkaar ongemakkelijk […]

Gevoel voor tijd

Mijn wereld verandert gedurende het voorjaar langzaam in een chaos. Sinds Kathleen bij haar ouders is ingetrokken, zit ik in een negatieve spiraal die me in een diep, donker gat trekt. Aan de kracht van het zwarte gat is niet te ontsnappen en ik verlies langzaamaan mijn gevoel voor tijd. Voor iemand die nooit een […]

Interne omgeving

De interne omgeving heeft betrekking op de organisatie zelf en wordt in belangrijke mate bepaald door de gekozen organisatiestructuur, procedures, overlegstructuren en de kwaliteit van het personeel. Wil een organisatie goed zijn afgestemd op de omgeving, dan moet zij op een zodanige wijze zijn ingericht dat ze goed aansluit bij de externe omgeving. Met andere […]