De massale militaire dienstplicht

Eenzelfde redenering werd na de Eerste Wereldoorlog gebruikt om vrouwen stemrecht te verlenen. Regeringen beseften dat vrouwen een cruciale rol speelden in industriële totale oorlogen en zagen zich gedwongen ze in vredestijd politieke rechten te geven. In 1918 werd president Woodrow Wilson dus voorstander van het vrouwenkiesrecht en verklaarde hij voor de Amerikaanse Senaat dat […]

Wetenschappelijke verklaringen

Mensen schuiven dit soort wetenschappelijke verklaringen vaak terzijde met de woorden dat ze zich vrij vóélen en dat ze handelen vanuit hun eigen wensen en beslissingen. Dat is waar. Mensen handelen vanuit hun verlangens. Als we ‘vrije wil’ beschouwen als het vermogen om vanuit onze verlangens te handelen, dan hebben mensen inderdaad een vrije wil, […]

Het humanistische schisma

Op het schilderij van Dix is de werkelijkheid zo ondraaglijk dat ze deels verborgen moet worden achter een gasmasker. Er vliegen geen engelen over het slagveld, er is alleen een gebroken dakspant waaraan een rottend lijk hangt dat een beschuldigende vinger uitsteekt. Kunstenaars als Dix en Lea werkten zo mee aan het omverwerpen van de […]

Een vraatzuchtig, chaotisch systeem

Het was niet zo moeilijk om individuen zover te krijgen dat ze meer willen. Mensen zijn goed in hebzucht. Het grote probleem was het strikken van collectieve instanties, zoals staten en kerken, voor deze nieuwe deal. Duizenden jaren lang streefden mensenmaatschappijen ernaar om individuele verlangens in te perken en er een zeker evenwicht in aan […]