Democratische politici of autocratische despoten

Sommigen geloven dat er intussen wel degelijk iemand de baas is. Geen democratische politici of autocratische despoten, maar een kleine coterie van miljardairs die in het grootste geheim de wereld runt. Zulke complottheorieën snijden alleen geen hout, omdat ze de complexiteit van het systeem onderschatten. Een paar miljardairs die sigaren roken en whisky drinken in […]

Menselijk gezichtsvermogen

Wat dat betreft lijken we net inwoners van een klein, geïsoleerd eiland die zojuist de eerste boot hebben uitgevonden en op het punt staan om uit te varen, zonder kaart en zelfs zonder bestemming. We zijn er in feite nog slechter aan toe. De inwoners van ons imaginaire eiland weten in elk geval dat ze […]

Insuline en glucagon

Diabetici hebben al sensoren die automatisch een paar keer per dag hun suikerspiegel controleren en alarm slaan als die gevaarlijke waarden bereikt. In 2014 maakten onderzoekers aan de Yale University melding van de eerste succesvolle proef met een ‘kunstmatige alvleesklier’ die werd bestuurd door een iPhone. Aan het experiment namen tweeënvijftig diabetici deel. Iedere patiënt […]

De massale militaire dienstplicht

Eenzelfde redenering werd na de Eerste Wereldoorlog gebruikt om vrouwen stemrecht te verlenen. Regeringen beseften dat vrouwen een cruciale rol speelden in industriële totale oorlogen en zagen zich gedwongen ze in vredestijd politieke rechten te geven. In 1918 werd president Woodrow Wilson dus voorstander van het vrouwenkiesrecht en verklaarde hij voor de Amerikaanse Senaat dat […]

Wetenschappelijke verklaringen

Mensen schuiven dit soort wetenschappelijke verklaringen vaak terzijde met de woorden dat ze zich vrij vóélen en dat ze handelen vanuit hun eigen wensen en beslissingen. Dat is waar. Mensen handelen vanuit hun verlangens. Als we ‘vrije wil’ beschouwen als het vermogen om vanuit onze verlangens te handelen, dan hebben mensen inderdaad een vrije wil, […]

Het humanistische schisma

Op het schilderij van Dix is de werkelijkheid zo ondraaglijk dat ze deels verborgen moet worden achter een gasmasker. Er vliegen geen engelen over het slagveld, er is alleen een gebroken dakspant waaraan een rottend lijk hangt dat een beschuldigende vinger uitsteekt. Kunstenaars als Dix en Lea werkten zo mee aan het omverwerpen van de […]

Een vraatzuchtig, chaotisch systeem

Het was niet zo moeilijk om individuen zover te krijgen dat ze meer willen. Mensen zijn goed in hebzucht. Het grote probleem was het strikken van collectieve instanties, zoals staten en kerken, voor deze nieuwe deal. Duizenden jaren lang streefden mensenmaatschappijen ernaar om individuele verlangens in te perken en er een zeker evenwicht in aan […]