Incidentele fluctuaties

Als maar genoeg nieuwe ondernemingen slagen, vergroot dat het vertrouwen in de toekomst. Er komt meer krediet, de rente daalt, ondernemers kunnen makkelijker geld bijeen krijgen en de economie groeit. Vervolgens krijgen mensen nog meer vertrouwen in de toekomst, de economie blijft groeien en de wetenschappelijke vooruitgang beweegt mee. Op papier klinkt het allemaal zo […]

Een facultatief supplement

Het gelijkstellen van religie aan een geloof in bovennatuurlijke krachten impliceert dat je alle natuurlijke fenomenen kunt begrijpen zonder religie en dat religie gewoon een facultatief supplement is. Je begrijpt de natuur van haver tot gort en je kunt kiezen of je daar nog een of ander ‘bovennatuurlijk’ religieus dogma bovenop wilt. Maar de meeste […]

De Egyptenaren

Dit obstakel werd zo’n 5000 jaar geleden eindelijk uit de weg geruimd toen de Soemeriërs het schrift en het geld uitvonden. Deze Siamese tweelingen – op dezelfde tijd en plaats geboren uit dezelfde ouders – doorbraken de beperkingen van het menselijk brein op het gebied van de gegevensverwerking. Het schrift en het geld maakten het […]

Het pompeuze idee

Als dieren zo slim zijn, waarom spannen paarden dan geen mensen voor wagens, voeren ratten geen experimenten op ons uit en laten dolfijnen ons dan niet door hoepels springen? Homo sapiens moet wel een of ander uniek vermogen hebben dat hem in staat stelt over alle andere dieren te heersen. Nu we het pompeuze idee […]

Een unieke persoonlijkheid

In de Nayaka-taal wordt een levend wezen met een unieke persoonlijkheid mansan genoemd. De Nayaka vertelden de antropoloog Danny Naveh dat alle olifanten mansan zijn. ‘Wij leven in het woud, zij leven in het woud. We zijn allemaal mansan [ … ] net als beren, herten en tijgers. Alle wouddieren.’ En koeien? ‘Koeien zijn anders. […]

Politieke macht, sociale status en economische welvaart

Mensen gingen gazons dus associëren met politieke macht, sociale status en economische welvaart. Geen wonder dat de opkomende bourgeoisie in de negentiende eeuw het gazon enthousiast adopteerde. Eerst konden alleen bankiers, juristen en industriëlen zich een dergelijke luxe bij hun huis veroorloven. Maar toen de industriële revolutie de middenklasse vergrootte en eerst de grasmaaier en […]