Alertheid en opwinding

Sommigen zullen zeggen dat dit helemaal niet zo slecht is, omdat het niet het doel is dat ons gelukkig maakt, maar de reis ernaartoe. Het beklimmen van Mount Everest is bevredigender dan op de top staan, flirten en voorspel zijn spannender dan een orgasme en het uitvoeren van grensverleggende laboratoriumexperimenten is interessanter dan het in […]

De voorafgaande millennia

Ondanks de gruwelijke tol die aids heeft geëist en ondanks de miljoenen mensen die er elk jaar sterven aan oude, vertrouwde infectieziekten als malaria, zijn epidemieën tegenwoordig een veel kleinere bedreiging voor de menselijke gezondheid dan in de voorafgaande millennia. De overgrote meerderheid van de mensen sterft aan niet-besmettelijke ziekten als kanker en hartaandoeningen, of […]

Ethiek en moraliteit

De laatste jaren valt op dat meer en meer ethiek en moraliteit in vraagstukken van verantwoordelijk handelen expliciet aan de orde komen. De Brent-Spar-affaire lijkt bijvoorbeeld bij Shell voor een doorbraak te hebben gezorgd in het denken en doen van dit bedrijf. Als ‘responsible corporate citizen’ zijn vanuit Shell wijzigingen in opvattingen over het werken […]

Veranderingen in het sociale beleid

Veranderingen in het sociale beleid vanwege de overheid zijn eveneens belangrijk. In de gezondheidszorg zal bijvoorbeeld het nodige veranderen. Verzekeraars kunnen met diverse soorten verzekeringen daarop inspelen. Verder kan het ontstane WAO-gat worden opgevuld. Ook andere aanvullende verzekeringen zullen waarschijnlijk nodig zijn. Daarnaast zijn uitspraken van de rechterlijke macht van belang. Tegenwoordig worden verzekeringsmaatschappijen met […]

Betekenisvol

Voordat de bus weer vertrekt, roept de chauffeur uit het autoraam: “Vanavond om twaalf uur kom ik jullie weer ophalen en dan mogen jullie beslissen om in te stappen om je oude leven weer op te pakken of om hier te blijven en een nieuw leven te beginnen.” De uitgestapte groep passagiers kijkt elkaar ongemakkelijk […]

Gevoel voor tijd

Mijn wereld verandert gedurende het voorjaar langzaam in een chaos. Sinds Kathleen bij haar ouders is ingetrokken, zit ik in een negatieve spiraal die me in een diep, donker gat trekt. Aan de kracht van het zwarte gat is niet te ontsnappen en ik verlies langzaamaan mijn gevoel voor tijd. Voor iemand die nooit een […]