Eenheid van commando

Eenheid van commando was voor Fayol het belangrijkste principe. Iedere werknemer heeft slechts één (directe) baas boven zich. Dit principe was tot dan toe het enige structureringsprincipe; het is ontstaan in het leger, waar het nog steeds het heersende principe is. Hiermee staat Fayol met zijn opvattingen dus haaks op die van Taylor, die met […]

Kleine winkeliers

Kleine winkeliers klonteren samen Detaillisten moeten kosten besparen. De kleintjes zoeken het vooral in samenwerking en inkoop van kennis. De ongebonden winkelier in het midden-en kleinbedrijf is duidelijk op zijn retour. Winkelstraten in Nederland vertonen in toenemende mate dezelfde aanblik. Achter al die gelijksoortige winkelpuien gaan overigens lang niet altijd de grootwinkelbedrijven schuil, want veel […]

De structuur van de omgevingscomponenten

Extern onderzoek heeft betrekking op de omgeving van de organisatie. Deze omgeving bestaat uit een aantal partijen en omgevingsfactoren. Het uitgangspunt van het extern onderzoek is niet om de invloed van elke individuele partij of omgevingsfactor bloot te leggen, maar juist de onderlinge verwevenheid tussen de verschillende partijen en factoren aan te tonen. Verder is […]

Economische factoren

Economische factoren bepalen in belangrijke mate het succes van orga Bron:C8S,S1atis1isch Zakboek, 1993 nisaties. Ontwikkelingen ten aanzien van de groei van het nationaal in- groei nationaal inkomen komen spelen hierbij een belangrijke rol. Groei van het nationaal inkomen levert veelal voor particulieren een hoger inkomen op en heeft daarmee een positief effect op de koopkracht. […]

Bevoegdheden van de provincie

Bevoegdheden lagere rechtsgemeenschappen Hier volgt een bespreking van de bevoegdheden van de bestuursorganen die zojuist aan de orde zijn geweest. Bevoegdheden van de provincie (algemeen) Het provinciaal bestuur is autonoom in het regelen en het besturen van de eigen aangelegenheden van de provincie (art. 105 Provw). Ook bepaalt art. 105 Provw dat van het provinciaal […]

Recht algemeen

Internationaal publiekrecht Naast het beschreven nationale publiekrecht onderscheiden we het internationale publiekrecht, dat ook wel volkenrecht wordt genoemd. Het volkenrecht regelt de verhoudingen tussen de staten, de organisaties van de staten (bijvoorbeeld de Verenigde Naties) en de burgers in de staten. Staten kunnen overeenkomsten met elkaar sluiten, verdragen genoemd. Die kunnen op veel onderwerpen betrekking […]

Een bijzonder ritueel

Bij het afscheid nemen, ontvangen alle nieuwe leden een inlognaam en wachtwoord voor de streng beveiligde website, waarop alle verdere informatie over het genootschap staat beschreven en waar we met elkaar in contact kunnen treden. Langzaam stroomt de kerk leeg en waaieren de mensen over Londen uit. Nergens in de kerk blijft een spoor achter […]

De metaforen

Je intentie en je focus bepalen op welke tussenstations je uitstapt. In het onzichtbare veld kunnen we met verlangen en intentie toeval sturen en zo tussenstations bouwen op onze levensreis door het toeval op te roepen. Het doel van het leven met al die tussenstations en eindstations is om als mens te groeien. Als je […]

Hoe sterk is onze geest eigenlijk?

Er zijn indianenstammen die leven in de overtuiging dat het menselijk lichaam de capaciteiten in zich draagt om tegelijkertijd ziek en gezond te zijn. Als de geest breekt bij een verminderde weerstand, dan ontstaat er ruimte voor het ziek-zijn en kunnen kwalen toeslaan. Pas als het lichaam onder invloed van de geest besluit om weer […]

Laatste vooroordeel

Het zijn juist de vooroordelen die mij belemmeren in het functioneren. Vooroordelen zijn te omschrijven als meningen die zo min mogelijk aan ervaringen zijn getoetst. Zo geloofde ik dat je alleen succesvol kunt zijn door hard te werken, maar ook dat het geluk afhing van je maatschappelijke carrière en rijkdom. Ik was er heilig van […]