Bevoegdheden van de burgemeester

Bevoegdheden van de burgemeester Behalve dat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad, zonder stemrecht (art. 9 Gemw), en van het college van burgemeester en wethouders, met stemrecht (art. 34 Gemw), is hij ook nog een afzonderlijk gemeentelijk bestuursorgaan met eigen bevoegdheden. Art. 170 Gemw bepaalt dat de burgemeester toeziet op een tijdige flexplek huren […]

De Hoge Raad

De Hoge Raad fungeert primair als cassatierechter van vonnissen van andere rechters. In uitzonderlijke gevallen functioneert de Hoge Raad als rechter in eerste aanleg, met name bij strafbare feiten gepleegd door ministers, staatssecretarissen en leden van de flexplek huren leeuwarden Staten-Generaal. Anders dan bij hoger beroep wordt bij cassatie niet onderzocht of de feiten waarop […]

Vergelijkbare gevallen

De uitspraak van de rechter heeft uitsluitend betrekking op de zaak die hem is voorgelegd. Maar het is duidelijk dat de uitspraken ook voor andere zaken van groot belang zijn. Bij een geschil kan men op basis van de uitspraken uit het verleden zien hoe de rechter in vergelijkbare gevallen heeft geoordeeld. De lagere rechter […]

Kansen en uitkomsten

Omdat er in probleem 5 een kans van 1 op 4 is om over te gaan naar de tweede fase, biedt vooruitzicht A een kans van 0,25 op het winnen van 30 dollar en vooruitzicht B een kans van 0,25 x 0,80 = 0,20 op het winnen van 45 dollar. Daarom zi1n de problemen 5 […]

Voorbeelden van regressie

In het dagelijks leven komen we talloze voorbeelden van regressie naar het gemiddelde tegen, bijvoorbeeld bij het vergelijken van de lengte van vaders en zonen, het meten van de intelligentie van huwelijkspartners of het bijhouden van de prestaties van individuen in opeenvolgende tests. Toch hebben mensen geen accurate intu├»tie met betrekking tot dit verschijnsel ontwikkeld. […]

Het terugblikkende zelf

Het terugblikkende zelf is een constructie van Systeem 2. Maar de typische kenmerken van de manier waarop dit systeem episodes en levens beoordeelt, zijn kenmerken van ons geheugen. Verwaarlozing van duur en de regel van piek en afloop komen flexplek huren leeuwarden voort uit Systeem r en stemmen niet noodzakelijk overeen met de waarden van […]

Wanhopige pogingen

Voor nog een ander gedachte-experiment kunt u zich voorstellen dat u een pijnlijke operatie zult ondergaan waarbij u bij bewustzijn zult blijven. U krijgt te horen dat u het van de pijn zult uitschreeuwen en de chirurg zult smeken om op te houden. Er wordt u kantoor huren leeuwarden echter ook een middel beloofd dat […]

De resultaten

U hebt de resultaten al geraden: operatief ingrijpen was veel populairder in het eerste kader (84 procent van de medici koos daarvoor) dan in het tweede (waarin 50 procent koos voor bestraling). Dat de twee beschrijvingen vanuit een logisch gezichtspunt gelijkwaardig zijn, is direct zichtbaar en een beslisser die verankerd is in de werkelijkheid, zou […]

De situaties

Dit is opmerkelijk omdat de situaties van de twee beleggers objectief bekeken identiek zijn. Ze bezitten nu allebei aandelen A en zouden er met een gelijk bedrag beter voorstaan als ze aandelen B hadden bezeten. Het enige verschil is dat George op grond van zijn kantoor huren leeuwarden eigen handelen in deze situatie terecht is […]

Zeldzame gebeurtenissen

Welke urn zou u kiezen? De kans op winst is ro procent bij urn A en 8 procent bij urn Ben daarom zou het maken van de juiste keuze gemakkelijk moeten zijn, maar dat is het niet: ongeveer 30 tot 40 procent van de deelnemers kiest de urn met het grootste aantal winnende knikkers in […]