De optimistische consensus

Hij werd stil. Toen hij uiteindelijk reageerde, kwam het me voor dat hij bloosde omdat hij zich over zijn antwoord schaamde: ‘Ik heb me dit nooit eerder gerealiseerd, maar in feite hebben niet alle teams die het net zover gebracht hadden als wij, hun kantoor huren leeuwarden opdracht ooit voltooid. Heel wat van deze teams […]

De vijandigheid tegenover algoritmen

De vijandigheid tegenover algoritmen Van meet af aan hebben klinisch psychologen op de ideeën van Meehl gereageerd met vijandigheid en ongeloof. Ze waren duidelijk in de greep van een illusie van vaardigheid in verband met hun kantoor huren leeuwarden vermogen om langetermijnvoorspellingen te doen. Bij nadere beschouwing is gemakkelijk in te zien hoe deze illusie […]

Een bepaalde test

Een bepaalde test, de ‘opdracht aan de leiderloze groep’, vond plaats op een hindernisbaan. Acht deelnemers, die elkaar niet kenden en bij wie alle onderscheidingstekens van hun rang door nummers waren vervangen, kregen de instructie om een lange kantoor huren leeuwarden stam van de grond op te tillen en naar een muur van ongeveer twee meter […]

Vraaggesprekken en praktijktests

Tijdens mijn militaire dienstplicht in het Israëlische leger was ik enige tijd werkzaam in de psychologische dienst, die kandidaten voor officiersfuncties moest selecteren op basis van een reeks van vraaggesprekken en praktijktests. Het criterium voor een accurate voorspelling was de eindscore van de cadet op de officiersopleiding. De validiteit van het selectieproces was kantoor huren […]

Causale a-priorikansen

Deze beweringen worden alras geïnterpreteerd als eigenschappen van de individuele leden van de groep en passen goed in een causaal verhaal. De meeste leerlingen van deze school zijn leergierig en kunnen naar de universiteit, waarschijnlijk vanwege flexplek huren leeuwarden het goede leerklimaat. De Franse cultuur en samenleving dragen bij aan een grote interesse in wielrennen. […]

De nerdsuggestie

De kans is groot dat u informatica bovenin hebt geplaatst, vanwege de nerdsuggestie (‘flauwe woordspelingen’). De beschrijving van Tom is zelfs bedÓeld om die suggestie te wekken. Een andere studierichting die veel mensen bovenin plaatsten, was technische flexplek huren leeuwarden natuurkunde (‘geordende systemen’). Waarschijnlijk dacht u dat Tom niet zo goed zou passen bij uw stereotiepe […]

De vele verschillende priming-effecten

Eerder heb ik al gesproken over de vele verschillende priming-effecten. Uw gedachten en gedrag worden beïnvloed door prikkels waaraan u nauwelijks aandacht schenkt of waarvan u zich geheel niet bewust bent. De boodschap van het priming-onderzoek is dat onze gedachten en gedrag, meer nog dan we weten of zouden willen, door de huidige omgeving worden […]

Kennis van statistiek

Misschien dat dit alles u iets verrast, maar het zal zeker geen openbaring zijn. U weet waarschijnlijk al lang dat grote steekproeven betrouwbaarder zijn flexplek huren leeuwarden dan kleine en zelfs mensen zonder enige kennis van statistiek kennen deze ‘wet van de grote getallen’. Maar ‘weten’ is geen kwestie van zwart-wit, en misschien gold het […]

Basisevaluaties

Basisevaluaties Systeem r is door de evolutie gevormd om de voornaamste bedreigingen voor ons overleven continu te beoordelen: wat is de situatie? Is er een dreiging of unieke mogelijkheid? Is alles normaal? Moet ik vluchten of vechten? Deze vragen zijn voor de flexplek huren leeuwarden moderne stadsmens wellicht minder urgent dan voor een gazelle op […]

Normaal of abnormaal

De psycholoog Dale Miller en ik schreven een essay waarin we probeerden te verklaren waarom we gebeurtenissen als normaal of abnormaal gaan zien. Ik zal een voorbeeld uit onze beschrijving van de ‘normtheorie’ gebruiken, hoewel mijn zienswijze sindsdien iets is veranderd. 6. Normen, verrassingen flexplek huren leeuwarden en oorzaken 81 Neem een gewone waarnemer, die […]