Een ingrijpende verandering

Het gevolg was een ingrijpende verandering in de inhoud en de kwaliteit van het werk. De tayloristische taaksplitsing leidde tot schaalvergroting en uitholling van vakmanschap. Ongeschoold werk nam toe van 20 tot 30% in alle ge”industrialiseerde landen; in de kantoorruimte huren leeuwarden Verenigde Staten zelfs tot 40%. Dit type werk bevat vier elementen: • machinegebonden […]

Het geprogrammeerde werk

Maar de vooruitgang had een prijs. De weerstand tegen het geprogrammeerde werk was zo groot dat de meeste arbeiders na korte tijd weer vertrokken. Ford moest algauw jaarlijks 60.000 mensen in dienst nemen om er 10.000 over te houden. De kosten voor training on the job en van de verstoringen van het productieproces dreigden onbeheersbaar […]

De economische weerbaarheid

Het komt dus helemaal aan op de economische weerbaarheid van mensen. ‘Waar ik trots op ben’, zegt Namaani,’is onze toegevoegde waarde voor de medewerkers en voor de bank. Voor de medewerkers, want ze worden zorgvuldig begeleid naar nieuw werk. En voor de organisatie, want de medewerkers zijn weerbaar en beter inzetbaar. Ze weten wat hun […]

De SEC (Securities and Exchange Commission)

Maar het Amerikaanse stelsel23 is – precies! – primair gericht op het belang van de belegger bij een maximaal rendement. Stille reserves zijn een doodzonde in dit systeem. En dat heeft gevolgen voor de rest van de wereld. Want van iedere buitenlandse onderneming waarvan de aandelen worden verhandeld op Wall Street eist de toezichthouder op […]

De virtuele economie

‘Het zou ontegenzeggelijk in het voordeel zijn van de kapitalisten in Engeland en van de consumenten in beide landen, dat onder deze omstandigheden zowel de wijn als het textiel zouden worden geproduceerd in Portugal. Daartoe kantoorruimte huren leeuwarden zouden het kapitaal ende arbeid die in Engeland worden aangewend in de textielproductie moeten worden verplaatst. ( […]

‘Problematische alfabeten’

Een tweede maatstaf is het vermogen om te lezen en te schrijven. De onderzoekers van de OESO onderscheiden vijf niveaus, van ‘in staat tot een kantoorruimte huren leeuwarden rechtstreekse boodschap te lokaliseren in een eenvoudige tekst’ (niveau i) tot ‘in staat uiteenlopende soorten informatie te combineren die worden ontleend aan diverse schriftelijke bronnen’ (niveau 5). ‘Leesvaardigheid […]

Een hardnekkig Jage arbeidsproductiviteit

Arbeidsproductiviteit in de verwerkende industrie, 1960-1995 (Verenigde Staten = 100) Japan VS Tot ver in de jaren zestig waren de kantoorruimte huren leeuwarden Verenigde Staten de onbetwiste koploper in (industriele) productiviteit, een positie die het land dankte aan zijn grootschaligheid en zijn leidende rol in de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien hebben de overige gelnd ustrialiseerde landen […]

De tijdsonafhankelijkheid

De tijdsonathankelijkheid houdt in, dat grote hoeveelheden gegevens automatisch kunnen worden verwerkt: 24 uur per dag en 7 dagen per week is er communicatie mogelijk tussen leveranciers en afnemers. In een winkelorganisatie betekent dit bijvoorbeeld, dat aan het einde van iedere dag automatisch alle verkoopgegevens worden overgenomen uit de kassa’s. Op basis daarvan weet het […]

Technologische ontwikkelingen

De vraag is echter hoe het publiek op deze technologische ontwikkelingen reageert. Privacy zal een belangrijk punt van discussie blijven. Onderzoek heeft uitgewezen dat er meer gevaren kleven aan het gebruik van deze technologie dan we in eerste instantie verwacht hadden. De in 2001 met veel tamtam geopende winke! van Prada kantoorruimte huren leeuwarden in New […]

De verschillende verbetermethoden

Scania op zoek naar bottlenecks Bij de Scania-vrachtwagenfabriek in Zwolle heeft men het gehele productieproces doorgelicht op bottlenecks. Ten eerste werden de stations in de productielijn getraceerd die een verhoging van het tempo in de weg standen. Per deelbewerking is nagegaan welke kantoor huren leeuwarden belemmeringen er waren en welke maatregelen er nodig waren om […]