Het geheim van de bevrijding

Het proces van modernisering dat zieh in Europa vanaf de 14e eeuw voltrok, betekende v66r alles een breuk met de voorafgaande statische maatschappijstructuren. ‘In tegenstelling tot alle voorafgaande samenlevingen wordt de moderne maatschappij gekenmerkt kantoorruimte huren leeuwarden door het feit dat, althans in principe, de sociale identiteit voorafgaat aan de handeling; niet meer: “ik maak […]

De onderlinge solidariteit

De staat kon de onderlinge solidariteit van zijn burgers mobiliseren omdat in die tijd, volgens Ricardo’s analyse, de mobiliteit van het kapitaal beperkt kantoorruimte huren leeuwarden bleef tot de landsgrenzen. Daarmee bleef de economische activiteit binnen de landsgrenzen en kon de opbrengst daarvan worden verdeeld onder de burgers, rijk en arm, die samen de natie […]

Een gouden greep

Dat kon alleen door iets slimmers te bedenken. De delen van een vliegtuigromp werden aan elkaar bevestigd met klinknagels. Fokker is toen echter gaan pionieren met het lijmen van metalen. Lijmen is eigenlijk een armeluisoplossing. Maar het bleek een gouden greep te zijn, want door het ontbreken van klinknagels trad aanzienlijk minder slijtage op. De […]

De utopie

Achter het neotayloristische werk gaat een obsessie schuil met het meetbaar maken van inputs, outputs en prestaties. Taylor’s stopwatch en de moderne informatietechnologie vormen de perfecte combinatie voor de beheersing van het hedendaagse dienstverleningsproces. Achter dit alles gaat een kantoorruimte huren leeuwarden obsessie schuil met het meetbaar maken van inputs, outputs en prestaties. Taylors stopwatch […]

Weinig productiviteitsgroei

Deze conclusie doortrekkend, zou een land als Nederland, dat nauwelijks computerindustrie binnen zijn grenzen heeft, weinig productiviteitsgroei kennen -zoals het CBS ons ook vertelt. De meeste economen gaan er echter van uit dat de statistiek de verkeerde dingen meet. De bestaande meetmethoden zijn uitstekend geschikt om de toegevoegde waarde ( en daarmee de productiviteit) te […]

Investeringen in technologie

Ook in Europa zijn de meeste investeringen in technologie slechts aangewend met het oog op rationalisatie, niet voor organisatorische innovatie. ‘Europese ondernemingen onderkennen onvoldoende de potentie van de instrumenten van de informatiemaatschappij om hun concurrentiepositie te verbeteren’, concludeerde de Europese Commissie.12 ‘Tot op heden zijn deze instrumenten kantoorruimte huren leeuwarden vooral gebruikt om kosten te […]

Eenvoudige producten

In 2001 stortte de markt voor halfgeleiders echter opnieuw in, dit keer met 60%. Er deden zieh prijsdalingen voor van 20% in een jaar. ‘We zitten inmiddels in een dubbele dip -twee jaren achter elkaar geen groei. Dat is nog nooit in de branche voorgekomen. Wij zijn nog steeds winstgevend met eenvoudige producten. Je kunt […]

Hoe het werk verandert

Hoe het werk verandert De nieuwe productiestructuur die zieh in de naoorlogse jaren aftekende, leidde tot een polemiek onder wetenschappers over de richting waarin het werk van de toekomst zieh zou ontwikkelen. Er waren niet minder dan drie theorieen. De degradatietheorie is kantoorruimte huren leeuwarden een voorbeeld van eenvoudig technologisch determinisme. De redenering is dat […]

Een belangrijk inzicht

Deze methode leidde tot een belangrijk inzicht: afwijkingen die tijdens het productieproces ontstaan, dienen ter plekke te worden opgespoord en verholpen en niet te worden kantoorruimte huren leeuwarden doorgegeven aan de volgende man aan de lijn, waarna aan het eind van de productieketen de kwaliteitscontroleur alle fouten mag opsporen. Dat was het systeem van de […]

Het belangrijke inzicht

Dat leidde tot het belangrijke inzicht dat organisaties een sociaal geheel vormen dat op informele wijze functioneert, naast de officiele blauwdruk van hierarchieen en bevoegdheden. De focus van het onderzoek verschoof naar de werknemers zelf. Het simpele kantoorruimte huren leeuwarden feit dat de onderzoekers hen om hun medewerking vroegen bij de tests, gaf hun het […]