Ruimtekosten

Ruimtekosten Elk product in opslag vergt mimte. Ten opzichte van het beschikbare magazijnvolume is de vulgraad vaak laag. In de conventioneel ingerichte magazijnen wordt vaak hooguit de helft van de oppervlakte benut. De mimtekosten per m2 of m3 varieren sterk. Dat is kantoor huren per uur leeuwarden afhankelijk van het type product en het gebouw. […]

De aanduiding 80/20-regel

De aanduiding 80/20-regel zou kunnen worden opgevat als resulterend in een som van 100. Dit is niet juist. Een 70/40-regel of80/30-regel behaart eveneens tot de mogelijkheden. In figuur 3.19 is een cumulatieve frequentieverdeling getekend. Zou men een frequentieverdeling tekenen waarbij de producten worden geclassificeerd in een van tevoren bepaald aantal omzetklassen met een gelijke klassenbreedte, […]

Logistiek concept

In dit hoofdstuk beschrijven we de algemene principes die gehanteerd kunnen worden bij het ‘inrichten’ van de logistiek in een organisatie. Paragraaf 3.1 opent met een karte beschrijving van de elementen van ieder logistiek raamwerk: het logistieke concept. Het meest kantoor huren per uur leeuwarden strategische element van dat concept betreft de logistieke grondvorm, die […]

De taak van een detaillist

In veel branches tekenen zich tendensen af die wijzen op uitschakeling van grossiers en/ ofd etaillisten. Wanneer een grossier binnen hetzelfde distributiekanaal de taak van een detaillist op zieh neemt, spreekt men van voorwaartse integratie; neemt de grossier kantoor huren per uur leeuwarden de taak van de producent over, dan hebben we te maken met […]

Activity based management (ABM)

Verbeterconcepten Aan de relatie tussen marketing en logistiek wordt veel aandacht geschonken sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw de principes van efficient consumer response (ECR) zijn ingevoerd in met name de foodbranche. De ECR-concepten kantoor huren per uur leeuwarden kunnen worden onderverdeeld in drie rubrieken, te weten demand, supply en ondersteunende technieken (zie […]