Belonen in plaats van straffen

Belonen in plaats van straffen Het gaat er niet om dat de medewerkers gepakt worden als er iets fout gaat. Het gaat erom de processen aan te pakken en die te verbeteren. Een fout verzwijgen is dus veel erger dan er een te maken. Medewerkers moeten niet bang zijn om de fouten te maken. Maar […]

Dimensies in reverse logistics

Prestatie-indicatoren Als laatste element van het IRLC hebben we de prestatie-indicatoren Prestatiegenoemd. Evenals bij de voorwaartse logistiek is het ook bij reverse Iogisties indicatoren belangrijk om de prestaties te meten. De prestaties kunnen vergeleken kantoor huren leeuwarden worden met de planning, zodat ze eventueel bijgestuurd kunnen worden. ßovendien kunnen, door de prestaties te kwantifieeren, resultaten […]

Labour Management

Een WMS zorgt voor een optimaal pickingproces. Zo kunnen productie- en verkooporders gegroepeerd naar de geografische locatie van een klant of productievestiging worden behandeld en kunnen bulkpicklijsten worden gegenereerd die maximale efficiency garanderen. Als bij een uitslag een opgegeven locatie onverhoopt toch niet de juiste artikelen blijkt te bevatten, dan wordt deze locatie automatisch aangemerkt […]

LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN

De fysieke voortgang van het product door het magazijn is eveneens athankelijk van de volgorde van bewerkingen en handelingen. Het zijn daarom ook de bewerkingen als functie van hun volgorde die in dit kader relevant zijn. • Steunverlenende diensten. Een aantal kantoor huren leeuwarden serviceafdelingen verschaft steunverlenende diensten. In zeker opzicht bepalen deze hulpdiensten de […]

De globale keuze van een vestigingsplaats

In Nederland wordt het gridmodel vaak toegepast als hulpmiddel bij de globale keuze van een vestigingsplaats voor een nieuw distributiecentrum. Maar het kan ook voor de locatie van een brandweerkazerne als we de brandrisico’s van alle objecten in de omgeving kennen. Onderzoek kantoor huren leeuwarden ten behoeve van drie samenwerkende vervoerscentra heeft uitgewezen dat een […]

Value added logistics (VAL)

Financiele voordelen Uitbesteding kan de financiele ratio’s be”invloeden: dezelfde omzet met minder mensen betekent een hagere omzet per werknemer, en uitbesteden van voertuigen en gebouwen zal de balans verkarten en het rendement op eigen vermogen doen groeien. Ad 4 Vaste kosten variabel maken Veel ondernemingen hebben nauwelijks inzicht in de werkelijke logistieke kosten; veel kosten […]

Het nadeel van ERP-systemen

Het nadeel van ERP-systemen is dat ze vaak complex zijn. De planner staat meestal verafvan de productievloer. Vooral als de doorlooptijden korter worden ende frequentie hager, kan MRP-11 het niet meer volgen. De buckets vormen immers een beperking. Hiervoor zijn in verschillende pakketten wel voorzieningen aangebracht, maar er zijn eenvoudigere oplossingen gevonden. De kantoor huren […]

Het informatiesysteem

Voorbeelden: processors, boordcomputers of elektromotoren. Het zijn producten die bij gebruik in de eindproducten meestal niet zelfvervaardigd worden. Veel automobielfabrikanten zijn de laatste jaren overgegaan tot het laten vervaardigen van samenstellingen bij derden, wat bijvoorbeeld het geval is voor de stoelen van BMW en Nissan. Doordat men hierdoor minder productnummers te verwerken kreeg, werd het […]

Operationeel inkoopmanagement

Integreren van leveranciers in productontwikkeling Nadat de ‘worldclass’ -leveranciers zijn geselecteerd, moet er zorgvuldig een relatie worden opgebouwd op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dit betekent dat technische experts van de leveranciers deel gaan uitmaken van het ontwikkelteam van de eigen onderneming. Verschillen in kennis kantoor huren leeuwarden en inzicht, maar […]

Veiligheidsvoorraad

Op de website vind je een uitgebreide spreadsheet in Excel-formaat over het Voorraadmodel voorraadmodel. Daarin staat bij het tabblad Veiligheidsvoorraad vergaderruimte huren leeuwarden zowel de tabel die we uit de statistiek kennen als de formule die daarvoor in Excel gebruikt wordt: Bestelniveau Reorderpunt kx =STAND.NORM.INV(x /100) Als kx de te bereken cel voorstelt moet daarin […]