De term ‘inkooplogistiek’

De term ‘inkooplogistiek’ omvat het beheersen van de goederenstromen en de daarmee verbanden gegevensstromen vanaf de ( oer) producenten van grondstoffen en halffabricaten tot aan het begin van het productieproces. Uiteraard heeft een handelsonderneming ook kantoor huren per uur leeuwarden te maken met inkooplogistiek. In dat geval gaat het om de aanvoer van eindproducten of […]

NHW (NPV) en IR (IRR)

Tenslotte nog wat kanttekeningen bij het gebruik van de Excel formules BET (PAYMENT), NHW (NPV) en IR (IRR). NHW en NHW2 De meeste vastgoedberekeningen kantoor huren per uur leeuwarden werken we uit in gelijke tijdvakken, bijvoorbeeld een kasstroom. Op die kasstroom kunnen we vervolgens de NHW formule toepassen om de netto contante waarde te berekenen. […]

Vrijgestelde Verhuur

De huur bedraagt 1 .056.915 in totaal en 2 1 1 ,4 per m2 VVO H2 De IRR is 8,4%. De opslag bedraagt 0,4% Antwoorden 3 02 BTW Vrijgestelde Verhuur en Opteren voor BTW-Belaste Verhuur A De IRR is 7,6% B De IRR is 6,4% C De kostprijsdekkende huur per m2 kantoor huren per uur […]

De WACC en de IRR

1. Zet de kasstroom van het object uit 2. Zet de kasstroom van de financiering uit 3. Zet de kasstroom van het eigen vermogen uit Bereken vervolgens: 4. De WACC 5. De IRR van het object 6. De IRR van de financiering 7. De IRR op eigen vermogen 8. Beredeneer wat de betekenis is van […]

Projectfinanciering

Projectfinanciering – Rente: 5,0% – Project Life Cover Ratio (PLCR): 1 ,4 – Loan to Cost Ratio (LCR): 0,9 – Cash Sweep: Ja Planning De planning voor vergaderruimte huren leeuwarden investeringen en opbrengsten voor de verschillende posten is als volgt: Jaar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5% 9% 1 4% 1 […]

De Wet op de Omzetbelasting

Volgens de Wet op de Omzetbelasting is huur in beginsel vrijgesteld van BTW. Dat betekent dat verhuur van een object in beginsel een BTW-vrijgestelde prestatie is en dat dientengevolge de BTW die in rekening wordt gebracht voor het leveren van deze prestatie, niet door de verhuurder kan worden teruggevorderd of in vooraftrek kan worden genomen. […]

Functioneel specifieke eisen

Gebruikers prefereren in sommige gevallen huur van een pand boven eigendom. Daarbij stellen gebruikers soms functioneel specifieke eisen aan een gebouw. Voor vergaderruimte huren leeuwarden de belegger betekent dit dat hij het gebouw niet zonder meer kan verhuren aan een andere partij bij vertrek van de huidige gebruiker: het gebouw moet weer functioneel marktconform (courant) […]

VRAAGSTUKKEN

Vergelijk deze belegging met een belegging bij de spaarbank (tegen hetzelfde rendement) waar u jaarlijks geld opneemt i.p.v. netto huur. Laat het flexplek huren leeuwarden verloop van uw saldo zien. C Wat kan een andere belegger, met dezelfde rendementseis eind jaar 10 maximaal in dit gebouw investeren? Ga er vanuit dat de belegger geen transactiekosten […]

De cash flow waterfall

Loan-to-Cost Ratio (LCR) De LCR is de maximale verhouding tussen een investering in een tijdvak (It) en het deel van die investering dat maximaal gefinancierd kan worden (Dt) volgens de vergelijking: D LCR = _J_ t I t The borrowing base Financieringen worden verstrekt op basis van de toekomstige kasstromen van een project. Gegeven de […]