De intrinsieke waarde

De gevonden waarde is in dit geval 19 in plaats van de waarde van 15 bij een 1-jarige optie. Bij een Amerikaanse optie moeten we nog een verfijning in stap 2 aanbrengen. Als de intrinsieke waarde van het uitoefenen van de optie aan het eind van jaar 1 hoger zou zijn flexplek huren leeuwarden dan […]

‘Kosten in beeld, kosten verdeeld’

Werken we over de tijdvakken met variabele indexen dan kunnen we de berekening ook uitvoeren door eerst de cumulatieve indexen voor de opbrengsten (ciot) en voor de kosten (cikt ) te berekenen en die in de volgende vergelijking in te voeren. GW = GW ei + 01 kt (1 + r) 1 [ ei – […]

De aannamen voor een koopobject

De aannamen voor een koopobject, voor zover ze afwijken van die van een huurobject, zijn: – Van alle voorverkochte woningen wordt de verkoopopbrengst genomen bij start bouw. Voor de niet voorverkochte woningen valt de resterende verkoopopbrengst kantoor huren leeuwarden bij voltooiing, bij oplevering. In de praktijk zal een ontwikkelaar de renteverliezen van niet voorverkochte woningen […]

Basis van een BAR

Als de waarde van een investering lager is dan het ge├»nvesteerd vermogen, dan noemen we het verschil de onrendabele top: het onrendabele deel van een investering. De waarde van de investering kan de DCF-waarde maar ook de waarde op basis van een BAR zijn. Marktpartijen zullen geen onrendabele toppen accepteren. Dat betekent dat de onrendabele […]